OSIRIS

Meerdere cursussen (OSIRIS cursusgroep) samenvoegen naar één BLACKBOARD course

Updated on

In OSIRIS kunnen verschillende cursussen in een lijst worden opgenomen. Zo'n lijst van cursussen heet in OSIRIS een Cursusgroep. Zo'n verzameling cursussen kan door de interface van Blackboard worden samengevoegd in één course in Blackboard. In dat geval wordt er een nieuwe Blackboard course aangemaakt gebaseerd op de OSIRIS Cursusgroep, waarin alle deelnemers van de onderliggende cursussen worden enrolled. Ook alle docenten van de onderliggende cursussen worden enrolled. D.m.v. Blackboard GROUPS is inzichtelijk uit welke cursus de studenten afkomstig zijn. (LET OP: In dit geval tonen de BLACKBOARD groups niet meer de OSIRIS werkvormgroepen.)

In deze werkinstructie wordt beschreven hoe OSIRIS ingericht dient te worden teneinde de koppeling van een OSIRIS Cursusgroep naar één BLACKBOARD course te initialiseren.

Maken van een cursusgroep

Maken van een cursusgroep

Om een OSIRIS cursusgroep te maken die in BLACKBOARD wordt samengevoegd tot één course, ga als volgt te werk:

 1. Ga naar menu 1.1.30
 2. Voeg een nieuwe rij toe.

Details invullen van de cursusgroep

Details invullen van de cursusgroep
 1. Geef een code in en een omschrijving. (NB Door de koppeling naar BLACKBOARD wordt er nog een faculteitscode voor de gekozen code geplakt, de faculteitscode hoeft dus niet in de cursusgroep-code te worden opgenomen.)
 2. Kies als type groep het type "BLACKBOARD"
 3. Sla de cursusgroep op.

Cursussen toevoegen aan een cursusgroep

Cursussen toevoegen aan een cursusgroep

Om cursussen aan de cursusgroep te te voegen ga als volgt te werk

 1. Klik op het plus-icoontje
 2. selecteer een cursus
 3. Klik op OK
 4. Sla op.

Het is ook mogelijk om meerdere cursussen in één keer te selecteren. Klik daarvoor op het dubbel plus-icoontje". M.b.v. het filter kunnen meerdere cursussen tegelijk worden geselecteerd.

Toevoegen van een organisatie onderdeel

Toevoegen van een organisatie onderdeel

T.b.v. het content management systeem van BLACKBOARD is het noodzakelijk om de cursusgroep een organisatie onderdeel mee te geven. Er zal bij het aanmaken van de cursus een organisatie map worden gemaakt waarin de content van de nieuwe courseset wordt geplaatst. Om een organisatie onderdeel aan een cursusgroep te koppelen ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de knop "Autorisatie"
 2. Klik op het plus-symbool bij "Medewerkers die gekoppeld zijn aan de volgende onderdelen".
 3. Voeg vervolgens één Organisatieonderdeel toe van het type coördinerende organisatie onderdelen.
 4. Klik op OK.
 5. Sla op.
Previous Article Globale werking Blackboard interface
Next Article Contractbalans en beschikbare plekken uitwisselingsstudenten per IO-contract