OSIRIS

Actuele betaalwijze tijdens de (her)inschrijfperiode

Updated on

Doel: Duidelijk maken hoe het veld "actuele betaalwijze" gedurende het collegejaar geïnterpreteerd moet worden.

Voor wie: I&A medewerkers die belast zijn met de inschrijving en financiële afhandeling van de collegegelden.

Tijdens de (her)inschrijfperiode (juni t/m 1 september) is het veld actuele betaalwijze op het tabblad debiteuren soms verwarrend.

Bij her-inschrijvers slaat de actuele betaalwijze op het lopende collegejaar. Het lopende collegejaar wordt achter de gekozen waarde tussen haakjes getoond.

Voor nieuwe studenten beschrijft de actuele betaalwijze het komende collegejaar.

Echter: Indien een student een of meerdere jaren niet bij de RU gestudeerd heeft en zich wil inschrijven voor het komende collegejaar, dan wordt toch het vorige collegejaar achter de betaalwijze getoond. Dit is ondanks dat de student in dat vorige jaar geen inschrijving heeft gehad.

Indien een student of een derde een (deel) van het collegegeld overmaakt en het is besproken dat dit afwijkend is dan wat via Studielink is doorgegeven, dan kan via de actie "invoeren voorkeursbetaalwijze" deze voorkeursbetaalwijze worden vastgelegd. Deze betaalwijze wordt dan in het stoplicht zichtbaar.

Indien de voorkeursbetaler "Ander" is en de betaalwijze wordt gewijzigd naar Ineens (via de actie "wijzig betaalwijze), dan wijzigt de betaalwijze in het stoplicht pas als de volledige vordering is ontvangen.

Op 1 september wordt de betaalwijze voor herinschriijvers naar het financiële gestuurd. Vanaf die datum is de actuele betaalwijze voor alle studenten weer de betaalwijze waarmee in het lopende collegejaar geïnd zal gaan worden.

Previous Article Hoe wordt een uitschrijvingsverzoek verwerkt (zowel SL, overlijden, financiële reden, ambtshalve, fraude)?
Next Article debiteur deelbetalingen voor collegejaar