OSIRIS

Welke vooropleidingen worden vanuit Bron-ho aangeleverd?

Updated on

Doel: Beschrijven in welke situatie er wel of geen centrale verificatie van de vooropleidingen aangeleverd.

Voor wie: I&A medewerkers die bij de verificatie van de vooropleidingen betrokken zijn.

Sinds 2013 is de RU aangesloten op Bron-HO (Basis Register ONderwijs - Hoger Onderwijs).

De onderwijs deelnames (inschrijvingen) en onderwijs resultaten (examens) van alle HO instellingen sinds 2002 worden hierin centraal geregistreerd. Diploma's die in het buitenland behaald zijn, vallen hier dus niet onder.

Via de koppeling met Bron-ho worden ook de HAVO en VWO vooropleiding ontvangen. Dit geldt echter niet voor HAVO of VWO diploma's die voor 2006 zijn behaald.

Indien een student met Nederlandse vooropleidingen een eerste jaarsverzoek bij de RU doet, dan komt vooropleidingsinformatie automatisch door. Dat is vanaf 2013 al zo.

Indien een student met Nederlandse vooropleidingen een eerste inschrijving met een hogere jaarsverzoek bij de RU doet, dan komt vooropleidingsinformatie soms niet door.

Dat is het geval bij studenten:

  1. waarvan de inschrijving tijdens de overgangsfase naar Bron-ho tussen wal en schip is gevallen.
  2. waarbij de laatste HO inschrijving eerder dan 2013 was.

De adapter beheerder en functioneel beheer kunnen bij Studielink laten nagaan welke dat zijn. Daarna kunnen zij actie ondernemen zodat de vooropleidingsinformatie alsnog automatisch doorkomt (zodra een andere HO instelling het behalen van het diploma doorgeeft).

Indien de student een Nederlandse vooropleiding doorgeeft waarvan er in Bron-HO geen registratie bekend is, dan zal die vooropleiding niet centraal geverifieerd worden. De vooropleidingsinformatie van de andere behaalde vooropleidingen zal, indien aan de genoemde voorwaarden wel wordt voldaan, wel automatisch doorkomen.

Previous Article Hoe wordt een vooropleiding geverifieerd?
Next Article Hoe worden verblijfstatussen gecontroleerd?