OSIRIS

msg34 Adrestype Permanent not valid in combination with secret address or student has migrated

Updated on

Doelgroep: Studielink brokerbeheer

Uitleg: Als een student in Studielink aangeeft dat de GBA gegevens niet verstrekt mogen worden, dan mag er in Osiris geen GV adres staan.  Osiris mag dat adrestype ook aanleveren aan Studielink

Te nemen controles: Controleer in de broker of bij personalia / overige gegevens het veld verstrekken gegevens op Nee staat.

Als verstrekken gegevens op Nee staat en in Osiris een GV adres aanwezig is

Deze situatie zal ontstaan zijn in de periode 2011 t/m 2012. In de Studielink adapter zullen een of meedere berichten msg04 zijn afgekeurd en niet zijn verwerkt.

Tevens zal de student sinds die periode geen adresgegevens hebben doorgegeven en/of een nieuw verzoek tot inschrijving hebben gedaan.

Acties:

  1. Voeg het adrestype WO (woonadres) toe met dezelfde gegevens als die bij het GV adres staan.
  2. Verwijder het GV adres
  3. Biedt het bericht msg34 nogmaals aan.

Indien er een msg50 bericht ontstaat, dan is het bericht msg34 goed verwerkt.

Als dat niet het geval is, analyseer welke foutmelding het bericht34 nu geeft.

Previous Article msg34 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'street' is not complete. One of '{"http://surf.nl/kva5/berichten":aptnumandsuffix}' is expected
Next Article Msg03 met afkeurcode 99 - Studielinknummer: 558080810 Nationaliteit bestaat niet tijdens de ingangsdatum nationaliteit