OSIRIS

Hoe worden VWO talenten ingeschreven?

Updated on

Doel: Voor inschrijvingen aan de Pre University Colleges van de Radboud Universioteit worden VWO sacholieren  ingeschreven als student met het examentype VT. Op die manier kunnen ze in OSIRIS worden geregistreerd , kunnen er resultaten worden vastgelegd, en kunnen ze ingedeeld worden in cursussen.

Voor wie: Medewerkers die contractonderwijs onderhouden (V_CONTRACT).

Ga naar: > Studenten > Inschrijvingen niet CROHO > Individueel > Inschrijven niet CROHO

Ga naar: > Studenten > Inschrijvingen niet CROHO > Individueel > Inschrijven niet CROHO

Gan naar het menu en klik op de "+" knop om een nieuwe student toe te voegen.

Basis gegevens invullen

Basis gegevens invullen

Vul de basis gegevens in en klik op de knop "Volgende". Kies bij soort student altijd voor "Contract". Voer altijd een emailadres in omdat daar naartoe een mail met inloggegevens zal worden gestuurd.

Adres invoeren

Adres invoeren

Voer postcode en huisnummer in. Klik op de knop "Volgende"

Opleidingsgegevens  opvoeren

Opleidingsgegevens  opvoeren

Vul de volgende opleidingsgegevens in:

 1. de vooropleiding die de student nu volgt. bijvoorbeeld: 179 = VWO NIEUW (E+M EN C+M)
 2. Opleiding
 3. Voltijd deeltijd = V
 4. soortinschrijving = C
 5. Examentype = VT
 6. Afkomstig van instelling = RU
 7. Klik op de knop "Opslaan"

Inschrijven

Inschrijven

Schrijf de student nu in door de actie "Schrijf in voor opleiding" te selecteren.  In de statusbalk wordt getoond dat de inschrijving succesvol is geweest. (De actie 'Schrijf in voor opleiding' is succesvol uitgevoerd voor 1 rij(en).".

Ga vervolgens naar vrije velden om extra gegevens in te voeren (zie volgende stap)

Vrije veldenaan student toevoegen

Vrije veldenaan student toevoegen

Er dienen nog twee aanvullende gegevens vastgelegd te worden. Ga als volgt te werk.

 1. Klik op de knop "Toevoegen vrije velden
 2. Selecteer de juiste rubriek door te zoeken op "Pre" in het veld "Omschrijving rubriek"
 3. Selecteer beide velden door de Ctrl toets in te drukken terwijl je de beide velden selecteert met de muis
 4. Klik op de knop "OK"

Invoeren gegevens vrije velden

Invoeren gegevens vrije velden

Voer nu de school van herkomst in, en voer het schooljaar in waarin in de scholier zit.

OSIRIS - 6.15.2/01 - OSI6TRA - Google Chrome

OSIRIS - 6.15.2/01 - OSI6TRA - Google Chrome

OSIRIS - 6.15.2/01 - OSI6TRA - Google Chrome

OSIRIS - 6.15.2/01 - OSI6TRA - Google Chrome
Previous Article Hoe worden contractstudenten ingelezen?
Next Article Hoe kan een groep studenten in één keer op een contractopleiding worden ingeschreven?