OSIRIS

HOE SELECTEER JE ACTIEF INGESCHREVEN STUDENTEN

Updated on

Deze instructie is bestemd voor medewerkers van

 • de onderwijsadministratie
 • het STIP
 • de ondersteuners van de examencommissie

Deze instructie beschrijft het zoeken van meerdere studenten die aan het minimale criterium van 'actief ingeschreven op het moment van de selectie' voldoen. Als deze zijn gevonden kan er een verdere verfijning van de selectie worden aangebracht.

Vervolgens kan het zoekresultaat gebruikt worden voor diverse doeleinden, zoals het maken van een groep, het versturen van een mededeling, etc.

GA NAAR MENU 2.1: STUDENT > STUDENT > STUDENTGEGEVENS

GA NAAR MENU 2.1: STUDENT > STUDENT > STUDENTGEGEVENS
 1. Selecteer in de zwarte zoekbalk de facultaire selectie LET-ACTIEF (facultair) als basisselectie
 2. Klik op Zoeken
 3. Als je bovenin het scherm de melding krijgt dat de zoekopdracht is beperkt tot 1500 studenten, dan vink je het vakje linksboven uit, en klik je opnieuw op Zoeken

Met deze selectie zoek je naar alle studenten die op het moment van de selectie actief (dus met actiefcode 4) staan ingeschreven op een opleiding(svorm) bij Letteren. Dit is inclusief:

 • Uitwisselingsstudenten
 • Contractstudenten
 • VWO-studenten (PUC, Talentenprogramma)
 • Honours studenten van andere faculteiten
 • Bijvakstudenten (zowel Bachelor als Master)
 • Extraneï (Letteren heeft geen studenten die als Extraneus staan ingeschreven)

4.     In de hieronder vermelde stappen leer je hoe je de selectie kunt verfijnen om te voorkomen dat je zoekopdracht resultaten oplevert die je niet wilt hebben. Voor het verfijnen van de selectie maken we altijd gebruik van Uitgebreid zoeken.

SOORT INSCHRIJVING

SOORT INSCHRIJVING

In het uitgebreide zoekscherm kun je bij Inschrijving opleiding het Soort inschrijving selecteren. Voor Letteren gelden alleen de volgende opties:

 • C: contractttoehoorder (dit zijn zowel voucherstudenten, als contracttoehoorders, als deelnemers aan het talentenproramma/PUC)
 • S: student (een volwaardig ingeschreven student die collegegeld betaalt, inclusief buitenlandse masterstudenten)
 • U: uitwisselingsstudent ( een student die hier voor een semester of een jaar komt studeren; uitwisselingsstudenten staan ingeschreven op de aangepaste programma's: bijvoorbeeld op LET-CIW-B-A).

Vul een code in om je selectie te beperken. Je zult mestal kiezen voor de S, of als je voor internationalisering mails moet versturen, voor de U.

BEPAALDE OPLEIDING EN/OF COHORT

BEPAALDE OPLEIDING EN/OF COHORT

In het uitgebreide zoekscherm kun je bij Opleiding de Opleiding selecteren. Bijvoorbeeld:

 • LET-B-GES voor alle bachelorstudenten Geschiedenis
 • LET-B-GES-A voor alle pre-master en uitwisselingsstudenten Geschiedenis (verder te verfijnen door bijvoorbeeld te selecteren op Soort inschrijving S  voor de pre-masters en U voor de uitwisselingsstudenten)
 • LET-M-GES voor alle masterstudenten Geschiedenis

In het uitgebreide zoekscherm kun je bij Opleiding het Cohort selecteren. De term Cohort betekent: het jaar van aanvang van deze opleiding. Bijvoorbeeld:

 • Cohort: wil je iedereen die in 2014 is begonnen, dan zoek je op Cohort = 2014. In 2015 is dit de B2 groep.
 • Zoek je iedereen die vóor 2015 is begonnen, dan kies je bijvoorbeeld voor Cohort < 2015.
 • Etc.

EXAMENTYPE

EXAMENTYPE

In het uitgebreide zoekscherm kun je bij Examen het Examentype selecteren. Bijvoorbeeld:

 • PB: iedereen die bezig is met een programma dat leidt tot het propedeutisch examen
 • BA: iedereen die bezig is met een programma dat leidt tot het bachelor examen
 • MA: iedereen die bezig is met een programma dat leidt tot het master examen
 • PM: iedereen die bezig is met een pre-master (dat niet tot een formeel examen leidt maar wel een afwijkend, eigen, examentype kent)

Examentype komt meestal overeen met examendoel.

BEPAALDE SPECIALISATIE

BEPAALDE SPECIALISATIE

In het uitgebreide zoekscherm kun je bij Opleiding de Specialisatie selecteren. Bijvoorbeeld:

 • Van de masterstudenten Geschiedenis iedereen met de specialisatie Politiek en Parlement: LET-SP-POLPA%
Previous Article INK-LET-PREMASTER: Instructie Toelatingscommissie Premaster aanmeldingen met een Nederlandse vooropleiding
Next Article HOE GEEF IK OP HET DIPSUP AAN DAT DE STUDENT EEN EDUCATIEVE MINOR MET ONDERWIJSBEVOEGDHEID HEFT GEVOLGD?