OSIRIS

Hoe raadpleeg je de Studievoortgang van een student?

Updated on

Doel: In OSIRIS kunnen medewerkers de voortgang van de student op de opleiding raadplegen. In deze werkinstructie wordt getoond hoe je dat kunt doen.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers en medewerkers die zijn betrokken bij examinering en begeleiding.

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

Om de studievoortgang te raadplegen ga je als volgt te werk.

  1. Ga naar de studentgegevens pagina
  2. selecteer het tabblad "Studievoortgang"
  3. Selecteer de opleiding waarvan je de studievoortgang wil zien
  4. raadpleeg de geaggregeerde gegevens van de studievoortgang. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de studievoortgang dient een "Studievoortgangsoverzicht" te worden aangevraagd. Zie daarvoor de volgende stap.

Vraag een studievoortgangsoverzicht aan

Vraag een studievoortgangsoverzicht aan

Om een gedetailleerd studievoortgangsoverzicht aan te vragen ga je als volgt te werk

  1. Selecteer het tabblad "Rapporten" van de geselecteerde student.
  2. Selecteer de link naar het studievoortgangsoverzicht

 

Vraag het Studievoortgangsoverzicht aan

Vraag het Studievoortgangsoverzicht aan

Om het rapport op te vragen ga je als volt te werk.

  1. geef het studentnummer in, dit is reeds ingevuld wanneer je de vorige stap hebt uitgevoerd.
  2. kies de afdruk opties (bijvoorbeeld "nog te volgen onderwijs"
  3. klik op de knop "uitvoeren"
  4. klik op het bestand dat in de taakbalk van de browser wordt weergegeven. Het overzicht (zie volgende stap)  wordt geopend.

Het studievoortgangsoverzicht

Het studievoortgangsoverzicht

Raadpleeg het studievoortgangsoverzicht.

Previous Article Hoe kan een gebruiker autorisaties voor notities instellen? (inclusief uitleg over zichtbaarheid van notities)
Next Article Hoe kan ik de wijzigingshistorie van voorzieningen raadplegen?