OSIRIS

Hoe wordt een vrij veld op opleidingsniveau toegevoegd aan een student?

Updated on

Doel: Vrije velden kunnen o.a. aan studenten worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om vrije velden in combinatie met de opleiding bij een student vast te leggen. Op die manier kunnen er meerdere vrije velden aan een student worden gekoppeld, indien de student meerdere opleidingen heeft. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat.  Let op: een vrij veld moet voordat het aan een student - opleiding kan worden gekoppeld eerst gedefinieerd worden door de centraal functioneel beheer.

Voor wie: Deze werkinstrcutie is bedoeld voor medewerkers van de onderwijs administratie.

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

Om een vrij veld aan een student - opleiding combinatie toe te voegen,  ga je als volgt te werk.

 1. ga naar het tabblad "Vrije velden" onder de sectie "Opleiding"
 2. selecteer de opleiding waarbij  je het vrije veld wil vastleggen
 3. klik op de knop "Toevoegen vrije velden"
 4. selecteer het vrije veld dat je wil toevoegen. Let op wanneer je hier geen vrije velden ziet dan betekent dat dat er ofwel geen vrije velden zijn, ofwel dat ze er wel zijn maar dat je niet geautoriseerd bent om ze te gebruiken. Vraag het na bij je lokaal functioneel neheeder.
 5. klik op de knop "OK"

Vrij veld voorzien van een inhoud

Vrij veld voorzien van een inhoud

Het vrije veld kan gegevens bevatten. Afhankelijk van het soort vrije veld dat door centraal functioneel beheer is gedefinieerd, kun je verschillende soorten gegevens in het veld kwijt.In dit voorbeeld gaan we uit van een gevalideerde lijst met waarden ('LOV'), maar het gegeven zou ook een datum kunnen zijn of een hyperlink. Om een waarde uit de lijst van beschikbare waarde te kiezen ga je als volgt te werk.

 1. klik op de waardelijst knop achter het vrije veld. Deze knop zal er staan als er een lijst met waarden beschikbaar is. Als deze niet beschikbaar is omdat deze niet is ingericht dan zal de knop ontbreken en kun  je bijvoorbeeld zelf wat intypen in het vrije veld.
 2. kies in de lijst met waarden de gewenste waarde
 3. klik op de knop "OK" om de waarde te selecteren
 4. klik op de knop "Opslaan" om de warade in het vrije veld op te slaan.

 

Groepsgewijs een vrij veld op opleidingniveau toevoegen aan studenten

Groepsgewijs een vrij veld op opleidingniveau toevoegen aan studenten

Het is ook mogelijk om in één keer aan een groep studenten van een opleiding een bepaald vrij veld toe te voergen. Ga daarvoor als volgt te werk.

 1. Ga naar > Student > Student> Registreer vrije velden (opleiding)
 2. Selecteer studenten m.b.v. de filters
 3. selecteer de gevonden studenten met hun opleidingen
 4. klik op de knop "Acties" en kies "Registreer vrije velden"
 5. voer nu gegevens in in het vrije veld
 6. selecteer het gegevens uit de lijst met waarden
 7. klik op de knop "OK"
 8. klik op de knop "Registreer". Het veld wordt nu voor alle geselecteerde studenten en opleidingen registreerd inclusief de inhoud van het veld (jn bovenstaand voorbeeld dus "wonen en bouwen")
Previous Article Hoe kan een of meerdere vrije velden worden verwijderd, bij een student?
Next Article Hoe kunnen studentgegevens worden geëxporteerd?