OSIRIS

Hoe wordt een diplomasupplement ingericht in de Major/minor/master (BAMA) module?

Updated on

De BaMa module wordt gebruikt om een beschrijving op te nemen van een Minor, Major of Master. Daarnaast kunnen er voor minors extra gegevens worden opgenomen, bijv. met betrekking tot het inschrijven.

Veelal wordt de term BaMa gebruikt, dit is een afkorting voor “Major/Minor/Master”. In de OSIRIS schermen zal altijd Major/Minor/Master vermeld worden.

menu 1.4.01 - Major/minor/master

In dit scherm worden de algemene gegevens van een Major/Minor/Master vastgelegd. Ook kunnen de examenprogramma’s gekoppeld worden die horen bij de BaMa. Helemaal rechts op het scherm wordt getoond aan welke opleidingen de gekoppelde examenprogramma’s gekoppeld zijn. De examenprogramma’s worden gesorteerd op het veld examenprogramma (oplopend) De opleidingen worden gesorteerd op het veld opleiding (oplopend).

Functionaliteit op het scherm. Als er een wijziging aan de voertalen gedaan wordt dan worden ook de controles van de cursus gegevens opnieuw uitgevoerd. De controle op aanwezigheid op minimaal één voertaal wordt op deze manier uitgevoerd. Het is bij het opvoeren van een nieuwe bama alleen mogelijk om examenprogramma’s toe te voegen als de nieuw opgevoerde bama eerst is opgeslagen.

1.4.02 - Vrije velden

1.4.02 - Vrije velden

Hier wordt de tekst tbv een aantal paragrafen van het bij de opleiding behorende DIPSUP gevuld. Als je doorscrollt naar beneden vind je ruimte om de aantallen en percentages van de jaarlijks in oktober vastgestelde grading distribution op te nemen.

1.4.03 Startmomenten

1.4.03 Startmomenten

In dit subscherm worden de startmomenten van een opleiding vastgelegd. Bij een minor hebben deze naast een informatieve functie ook effect op de mogelijkheden voor het inschrijven op de minor. Zo worden o.a. de controles voor inschrijfdeadlines bepaald aan de hand van het blok van een startmoment. De startmomenten worden gesorteerd op het veld collegejaar (oplopend), vervolgens op het veld aanvangsblok (oplopend).

Het veld 'Minimum deelnemers' is puur informatief. Het wordt niet gebruikt bij inschrijfcontroles en niet vermeld in OSIRISstudent.

Het veld 'Maximum deelnemers' wordt gebruikt voor de controles bij het inschrijven van studenten.

De velden voor deelnemers kunnen alleen voor een Minor gevuld worden.

De list-of-values (LOV) van collegejaren wordt gemaakt op basis van de collegejaren waarvoor er blokken gedefinieerd zijn.

1.4.04 - Ingangseisen

1.4.04 - Ingangseisen

Op dit scherm kunnen de ingangseisen voor de BaMa opgegeven worden, hoewel de ingangseisen zowel voor Minors als voor een Major/Master opgegeven kunnen worden zijn de ingangseisen opgegeven bij een Major/Master puur informatief. De ingangseisen opgegeven bij een minor zullen bij een inschrijving op een minor wel gecontroleerd worden.

1.4.05 - Ingangseisen-Opleidingen

1.4.05 - Ingangseisen-Opleidingen

Op dit subscherm kan je aangeven voor welke opleiding de student ingeschreven moet staan, of voor welke de student niet (uitsluitend) ingeschreven mag staat). Ook kan aangegeven worden dat er voor de opleiding een positief BSA advies aanwezig moet zijn om te mogen inschrijven voor de major, master of minor Optioneel kan aangegeven worden of er naar een specifiek examentype of voltijd/deeltijd gekeken moet worden.

1.4.06 - Inhoud en 1.4.10 - Engelse samenvatting

1.4.06 - Inhoud en 1.4.10 - Engelse samenvatting

Er zijn een aantal subschermen die allemaal op dezelfde manier werken. Het gaat hierbij om het opgegeven van een tekstuele beschrijving in html. Dit gaat om de volgende subschermen

  • Inhoud
  • Studentprofiel
  • Perspect. Arbeidsmarkt (Perspectieven Arbeidsmarkt)
  • Perspect. Programma (Perspectieven Programma)
  • Engelse Samenvatting

In deze schermen kan tekst worden ingevoerd aangaande deze onderwerpen. Bij de RU zijn alleen de velden "Inhoud" en "Engelse Samenvatting" relevant t.b.v. het diplomasupplement. Overige informatie voor het diplomasupplement wordt namelijk opgenomen in de vrije velden (1.4.02).

Vanaf 2019 moet de BAMA tekst zijn vastgesteld  om op het diploma supplement te verschijnen.  

Previous Article Propedeuse elders behaald
Next Article Hoe wordt een Bachelor, Master of Minor gepubliceerd in de onderwijscatalogus?