OSIRIS

Hoe wordt een individueel resultaat vastgelegd?

Updated on

Doel: uitleg van de begrenzing van de term individuele resultaten en hoe deze het beste kunnen worden vastgelegd.

Voor wie: lokaal functioneel Osris-beheerders en gebruikers die resultaten invoeren.

Wat is een individueel resultaat?

Onder individuele resultaten verstaan we resultaten

1) die zijn behaald aan de eigen faculteit maar waar het gaat om een niet-standaard vak, bijvoorbeeld een individuele leeslijst

2) die zijn behaald aan een andere faculteit, of

3) die zijn behaald aan een Nederlandse of buitenlandse instelling voor een vak dat behoort tot het gebruikelijke curriculum van de opleiding van de student.

NB Het is niet nodig om t.b.v. een individuele aanpassing van de studielast een individueel resultaat aan te maken. Standaardvakken kunnen bij het invoeren van toets- en cursusresultaten van een afwijkende studielast worden voorzien, ook als hiervoor bij het minimum en maximum aantal EC's van de cursus geen rekening is gehouden: er volgt dan een waarschuwing die genegeerd kan worden.

Zogenaamde externe resultaten (resultaten behaald aan een andere Nederlandse of buitenlandse instelling en niet behorend tot het gebruikelijke curriculum) kunnen worden geregistreerd bij 'bijvakken elders', zie de betreffende werkbeschrijving.

Hoe leg je individuele resultaten vast? -> stap a: aanmaken individuele cursus

Hoe leg je individuele resultaten vast? -> stap a: aanmaken individuele cursus

Maak in menu 1.1 een cursus aan door een bestaande cursus te kopiëren of door op het groene plusje te klikken.

Het verdient aanbeveling de cursus een herbruikbare, algemene code, naam en inrichting te geven zodat de cursus steeds opnieuw voor verschillende vakken gebruikt kan worden. Dit doe je als volgt:

  1. kies cursutype 'individueel onderwijs' uit het pull-down menu ;
  2. geef een ruime range van minimum en maximum punten op ;
  3. richt de verplichte onderdelen blokken (JAAR-blok) en verzorging in. Laat voor maximale flexibiliteit de niet verplichte velden zoals examendoel leeg.

4. richt de toets in: kies het maximale aantal punten uit de opgegeven min.max.-range en maak de cursus niet verplicht.

Sla op en maak definitief.

Hoe leg je individuele resultaten vast -> stap b: registreren resultaat

Hoe leg je individuele resultaten vast -> stap b: registreren resultaat

Klik in menu 2.1.66 op het groene plusje en vul de cursuscode uit stap a. in.

  1. Kies het examendoel dat van toepassing is ;
  2. Geef het aantal EC's op (je kunt hier alle getallen kwijt die passen binnen de min.max.-range van de cursus) ;
  3. Bij 'Onderwerp' kun je specifieke (inhoudelijke) informatie kwijt voor betreffende student en cursus ;  
  4. Waarschuwingen: 1. een 'standaard aantal punten' kent de cursus inderdaad niet, 2. een reminder om de cursus desgewenst nog in het examenprogramma van de student op te nemen. Zie hiervoor de desbetreffende werkbeschrijving.

Sla op en maak definitief.

leg het land waar de punten zijn behaald vast

leg het land waar de punten zijn behaald vast

Het is voor een standaardcursus mogelijk vast te leggen in welk land de cursus is gedaan. Ga daarvoor als volgt te werk.

  • Vul nadat de studiepunten zijn ingevoerd, het land in  waar de studiepunten zijn behaald. Lety op dit kan alleen als bij de cursus zelf in menu 1.1.01 (Cursus - Cursus) is vastgelegd dat je punten in het buitenland mag registreren. Hie dit in zijn werk gaat zie je hier.
Previous Article Hoe kan de geldigheidsduur van één of meerdere resultaten voor een examenprogramma van een student worden aangepast?
Next Article Hoe kunnen cursus(resultaat)gegevens van studenten worden geëxporteerd naar excel?