OSIRIS

debiteur deelbetalingen voor collegejaar

Updated on

Toont gedetailleerde informatie over de betaling van het collegegeld of de pre-master vergoeding.

pop-up scherm deelbetalingen

pop-up scherm deelbetalingen

In de bovenste staan de deelbetalingen en in de onderste een of meerdere detail regels van de deelbetaling.

1. Een eenmalige incasso heeft slechts 1 deelbetaling terwijl er bij een aut,incasso meerdere zijn.

2. Elke deelbetaling kan meerdere details records hebben. Dit treedt bijvoorbeeld op als er een incasso vordering wordt gestorneerd.

Er wordt dan een nieuwe poging tot inning gedaan, en dat geeft een nieuwe regel.

Deze detailregels geven daarmee de historie weer.

Een oudere detail regel kan dus geel zijn als de vordering niet (direct) is voldaan terwijl een meer recentere deelbetaling groen kleur.

Als de meest recente deelbetaling groen is, is de deelbetaling zelf ook groen.

3. Het factuurnummer wordt door Osiris aangemaakt.

Dat nummer is 16 tekens groot en bestaat uit een controle getal, het studentnummer en een uniek factuurnummer.

4. Het documentnummer komt uit Finlog

In het transactiescherm van Finlog wordt dit het referentienummer genoemd

Previous Article Actuele betaalwijze tijdens de (her)inschrijfperiode
Next Article BronHO en Orisis foto vergelijking