OSIRIS

Hoe kan een groep studenten in één keer op een contractopleiding worden ingeschreven?

Updated on

Een groep studenten kan in één handeling worden ingeschreven op een contract opleiding.

Ga naar: > Student > Inschrijven niet CROHO > Inschrijfverzoeken invoeren

Ga naar: > Student > Inschrijven niet CROHO > Inschrijfverzoeken invoeren

Om een groep studenten in één handeling in te schrijven voor een contract opleiding ga je als volgt te werk.

  1. Maak een selectie om de studenten te selecteren
  2. Klik op de zoekknop
  3. Selecteer de studenten die je wil gaan inschrijven op de contract opleiding
  4. Klik op de actieknop "Invoeren inschrijfverzoeken"

Contract opleiding invoeren

Contract opleiding invoeren

Om de gegevens van de contractopleiding in te voeren ga je als volgt te werk.

  1. Voer de opleiding in, dit kan allene een contract opleiding (= niet-CROHO) zijn
  2. Voer het collegejaar in
  3. Voer Voltijd of deeltijd in
  4. Voer soort inschrijving en  Examentype in
  5. Voer een begin en einddatum in
  6. Klik opde knop "Invoeren"

Waarschuwing

Waarschuwing

Er wordt nu een mutatieverslag getoond, aangezien de studenten waarschijnlijk geen extern emailadres hebben. Deze waarschuwing mag genegeerd worden voor studenten die reeds ingeschreven zijn als actieve student, omdat zij reeds een mailadres van de Radboud Universiteit hebben. Studenten zonder een inschrijving bij de Radboud Universiteit moeten een extern mailadreas hebben omdat, na de afronding van de inschrijving de activeringsmail van het studentaccount waarmee studenten kunnen inloggen wordt toegestuurd.  Klik op "Negeer waarschuwingen". Zorg ervoor dat alle studenten ofwel een extern mailadres hebben ofwel een RU-mailadres.

De studenten hebben nu een inschrijving op de contract opleiding, maar hebben nog geen actiefcode 4. Dat moet gebeuren via een andere actie. Zie hier.

Previous Article Hoe worden VWO talenten ingeschreven?
Next Article Eerder beëindigen contract onderwijs