OSIRIS

Vragen/Checklist item

Updated on

Anders dan in menu 2.3.01, is het in menu 2.3.07 mogelijk om zowel vragen en antwoorden op de vragen als checklist items van meerdere studenten in een scherm te raadplegen.

 

Schermdeel (1) bepaalt de volgorde van de kolommen. Dit kun je wijzigen via Bekijken--> Kolommen--> Kommen behenren.

Schermdeel (2) is een zelf te definieren filter waarmee gebruikers de juiste aanmelding kunnen opzoeken.

Via schermdeel (3) is het mogelijk een of meerdere vraag/checklist items te selecteren door een punt comme (;-) tussen de vragen/cheklist items.

 

Previous Article Dashboard voor OSIRIS Aanmelding
Next Article Rapport "Studentgegevens Aanmelding"