OSIRIS

Onderhouden standaard selecties

Updated on

Doel: Het is per faculteit mogelijk om per scherm of rapport, een standaard selectie aan te maken. Daarmee wordt het voor de gebruiker eenvoudiger om een selectie te maken, doordat een aantal selectievelden reeds is ingevuld. Met de komst van OSIRIS Begeleider versie 6.16.2 zijn deze standaard selecties ook beschikbaar gekomen voor de schermen van Begeleider. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe het aanpassen van een dergelijke standaard selectie in zijn werk gaat.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor Lokaal functioneel beheerders.

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen

Ga naar: > Beheer > Beheer en mutatieverslagen

Ga naar > beheer > beheer en mutatieverslagen en  selecteer het tabblad "Schermen en rapporten" onder "Standaardselecties".

Selecteer een  menu of rapport en maak een filter

Selecteer een  menu of rapport en maak een filter

De standaard selectie is gekoppeld aan een menu of rapport. Er is altijd een defaiult selectie. Deze is niet zichtbaar of wijzigbaar, en wo9rdt standaard getoond. Om de standaard selectie te wijzigen moet je dus een nieuwe maken. Ga daarvoor als volgt te werk.

 1. Zoek het scherm of het rapport op waarvan je een nieuwe aangepaste standaard selectie wilt maken.
 2. Voer de faculteit in waarvoor je dit wil doen (in principe kun je hier alleen je eigen faculteit invoeren, alleen cenytraal functioneel beheer kan standaard selecties maken voor alle selecties).
 3. Geef een omschrijving op. Dezxe omschrijving zal zichtbaar worden in het selectiescherm, dus geef het een omschrijving die voor de eindgebruiker zinvolle informatie heeft
 4. Met het veld "Automatisch uitvoeren" kan worden aangegeven dat de selectie direct bij het openen van het scherm wordt uitgevoerd zonder dat de gebruiker van het scherm op de "zoek" knop hoeft te klikken.
 5. Met het veld "Standaard" kan worden aangegeven dat dit filter standaard is, en dus bij het binnenkomen van het scherm 'default' staat ingesteld.
 6. Met het veld "Instellingsbreed" kan worden aangegeven of dit filter binnen  de gehele instelling beschikbaar dient te zijn. Laat dit vald altijd op "Nee" staan.
 7. Klik nu op de knop "opslaan".

Selecteer nu de velden die in het filter moeten voorkomen

Selecteer nu de velden die in het filter moeten voorkomen

Een filter bevat velden. In deze stap wordt beschreven hoe die velden moeten worden toegevoegd.

 1. Klik op de "+" knop om een veld toe te voegen.
 2. Voeg een filter toe. Je kunt de filters selecteren uit een waardelijst.
 3. Voeg een 'operator' toe. Dat is een teken waarmee je aangeeft wat er met de waarde moet gebeuren. Voorbelden zijn: "=" (is gelijk aan), "<>" (is niet gelijk aan), "is leeg", "is niet leeg"
 4. Voer een waarde in (optioneel). Je kunt zo bijvoorbeeld afdwingen dat er altijd een waarde in het veld staat.
 5. Voer nu in of het veld verplicht is. Als je dat doet dan zal de gebruiker altijd een waarde moeten invoeren, zonder de waarde kan het zoekfilter niet worden uitgevoerd. In bovenstaand voorbeeld is de roepnaam niet verplicht, terwij de Achternaam dat wel is.
 6. Voer nu is of het veld zichtbaar is. Het kan zijn dat je een waarde mee wil geven zonder dat de gebruiker die waarde ziet. Dat  kan d.m.v. dit veld. In bovenstaand voorbeeld wordt de waarde "J" bij het veld "Student actief?" direct in het veld geplaatst en is deze waarde niet zichtbaar voor de gebruiker die de zoekopdracht uit gaat voeren. De waarde wordt a.h.w. "onder water" meegegeven.
 7. gaaf aan of de gebruiker van het scherm de waarde in het zoekveld mag wijzigen.
 8. Klik op de kno "Opslaan"om de filtervelden te bewaren.

Het zoekscherm ziet er nu als volgt uit

Het zoekscherm ziet er nu als volgt uit

Bovenstaand is het resultaat van het in de vorige stap gedefinieerde zoekfilter.

 1. De selectie is getiteld "Zoek in basisgegevens".
 2. De velden die in het zoekfilter worden gedefinieerd worden getoond (voor zover ze zichtbaar waren).
 3. Klik nu op de knop "Zoek" om de zoekopdracht daadwerkelijk uit te voeren (tenzij in het filter werd aangegeven dat de zoekopdracht direct uitgevoerd moet worden, zie vorige stappen).
Previous Article Begin studiejaar student (examprogramma's koppelen, controle inschrijving, koppelen begeleider, etc.)
Next Article Wat betekent 'aanvangsjaar opleiding'?