OSIRIS

Rapport "Studentgegevens Aanmelding"

Updated on

Het rapport bevat de kerngegevens van de student dat gebruikt kan worden bij de beoordeling van een aanmelding die de student via OSIRIS Aanmelding heeft ingediend.

Het rapport toont:

  • een aantal personalia,
  • alle vooropleidingen van de student
  • alle inschrijfrecords (aanmeldingen/inschrijvingen) van de student
  • basale studievoortgangsgegevens

 

Starten van het rapport

Starten van het rapport

Het rapport is vanuit het scherm 2.1.18 (Student  Aanmeldingen) en 2.3.01 (Aanmeldingen) via de actie ‘Rapport studentgegevens Aanmelding’ aan te roepen.

In menu 2.3.01 na het Zoeken (1) en actie Rapport studentgegevens Aanmelding (2)

Door de actie uit te voeren wordt een nieuw tabblad geopend waarin het rapport aangevraagd kan worden. Bij het aanroepen vanuit de actie zal doorgegeven worden voor welke aanmeldingen het rapport aangevraagd is.

 

Klik op Uitvoeren (1). Afhankelijhk van de instellingen op je browser zal het bestand worden gedownload. Klik op het bestand (2)

Het rapport toont:

- een aantal personalia

- alle vooropleidingen van de student

- alle inschrijfregels van de student

- basale studievoortgangsgegevens van de student.

 

Previous Article Vragen/Checklist item
Next Article Opstarten aanmeld processen