OSIRIS

Hoe bewerk ik mijn cursusgegevens en keur ik ze goed?

Updated on

Log in op Osiris Cursusinvoer (via SURFconext)

Let op de browser (Chrome is de aanbevolen browser).

Ga naar https://osiris.ru.nl/cursusinvoer  en voer je u- of e-nummer en password in. Klik vervolgens op de knop "Login".

Indien dit niet blijkt te werken kan dat gemeld worden bij Ingemar Pijnenburg ( [email protected] ) of bij Erna Veneman ( [email protected] ) die het probleem zal aanmelden bij het centraal beheer van Osiris. Voorzie de e-mail daarom van een schermfoto waarin de foutmelding staat.

Zoek de cursus waarvan je de inhoud wil gaan bekijken en bewerken

Zoek de cursus waarvan je de inhoud wil gaan bekijken en bewerken

Selecteer desgewenst rechtsboven in het scherm de taal van Osiris Cursusinvoer. Naast Nederlands is ook Engels beschikbaar als taal.

Als je het standaardfilter "mijn cursussen" hebt gebruikt, krijg je een overzicht van alle cursussen waarvan je coördinator bent (contactpersoon in Osiris termen). Mocht iemand anders voor jou de cursusinhoud gaan bewerken dan kun je met behulp van de actieknop rechts in het scherm een andere behandelaar toewijzen. Wijzigt ook de cursuscoördinator van de cursus, geef dit dan door aan Erna Veneman, [email protected]

Mocht de cursus die je wilt gaan bewerken ontbreken in het overzicht onder het standaard filter "Mijn cursussen" kun je op twee manieren je cursus zoeken:

 1. Gebruik de zoekfunctie rechts in het scherm (icoontje met de loupe, "1" in bovenstaande afbeelding).
 2. Gebruik het filter "Totaaloverzicht". Je ziet nu een lijst met alle cursussen. Om je cursus makkelijk te vinden kun je zoekcriteria op in de zoekfilterrij (2). Bijvoorbeeld de code of de naam of een deel van de naam van de cursus. Je kan ook zoeken met een 'joker-teken' of een 'wildcard' (%-teken). Zo kun je bijvoorbeeld de cursus "Discrete structuren" vinden door te zoeken op "%structuren".
 3. Zodra je aan een cursus hebt gewerkt ( d.w.z. wijzigingen hebt opgeslagen ), ben je de behandelaar van die cursus geworden en kan je die cursus vinden met "Mijn cursussen" als selectiefilter.

Selecteer de gevonden cursus

Selecteer de gevonden cursus

Door op de gevonden cursus te klikken wordt deze geselecteerd.

 

Bekijk de voor de cursus vastgelegde gegevens

Op bovenstaand scherm is de samenvatting van de cursusgegevens te zien. De informatie die in de velden wordt vermeld is een kopie van de cursus van het voorgaande jaar. Puntsgewijs bevat het scherm:

 1. Algemene gegevens over de cursus, zoals de naam, en het zogenaamde Coördinerende onderdeel (bepaalt het eigenaarschap van de cursus) en de EC’s. De meeste van deze gegevens kunnen niet door de docent worden aangepast. 
 2. Werkvormen. Het is mogelijk om werkvormen toe te voegen of te verwijderen.
 3. Toetsen. Het is hier mogelijk om toetsen toe te voegen of te verwijderen. Zie voor de toetsinformatie de volgende stap: cursus bewerken.
 4. Docenten. Hier kun je medewerkers toevoegen die een rol binnen de cursus hebben (zie Personeel aan de cursus en toetsen).
 5. Materialen. Hier kun je de te gebruiken literatuur opgeven.
 6. Beschrijvende velden: Cursusdoelen, Inhoud, Voorkennis, Toetsinformatie, Bijzonderheden. Deze velden worden gebruikt om studenten vooraf te informeren over de opzet van de cursus. In de OER wordt verwezen naar deze informatie.
 7. Informatie over de voortgang en de status van het invoer en goedkeuringsproces.
 8. Details. Deze links voeren naar de detailinformatie van de betreffende sectie. Om teksten te wijzigen moet je op deze links klikken.
 9. Terug. Deze link voert je terug naar de overzichtspagina met meerdere cursussen (zie vorige stap).
 10. Bladerknoppen. Indien je meerdere cursussen in het overzichtsscherm hebt geselecteerd, kan je met deze knoppen door de verschillende cursussen bladeren. Je hoeft dus niet terug naar het overzichtsscherm om andere cursussen te zien of te bewerken.
 11. De knop “Goedkeuren”, zorgt ervoor dat je de cursusbeschrijving en inhoud goedkeurt.

Cursus bewerken

Wat moet er opgenomen worden in Osiris Cursusinvoer?

Naam: Beschrijving: Veld in Osiris Cursusinvoer
(Formele) ingangseisen

Eisen waaraan voldaan moet zijn voordat een student deel kan nemen aan deze cursus. Deze eisen worden tevens opgenomen in de OER.


Bijvoorbeeld: 90 EC behaald voordat een student mag starten aan de bachelorthesis.
Ingangseisen: kunnen alleen aangemaakt worden door Ingemar Pijnenburg. Neem contact op met Ingemar als je ingangseisen voor je cursus wilt hanteren 
Voorkennis

Geen formele eisen maar bijvoorbeeld aanbevolen cursussen of kennis die een student geacht wordt te bezitten.


Bijvoorbeeld: basiskennis wiskunde

 Klik op Details (Beschrijvende velden):

 En voeg indien nodig het veld ‘Voorkennis’ toe en/of bewerk de tekst. 

Werkvormen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: werkgroepen, hoorcolleges, practica, discussiegroepen.
Optioneel: gebruik van weblectures ja/nee

Details (Werkvormen): Voeg werkvorm toe, of wijzig een bestaande werkvorm en voeg opmerkingen toe. 

 

Wijzig (Hoorcollege): werkvormtype WEBLECTURE toevoegen aan hoorcollege
(Deel)tentamens 

Het aantal deeltentamens en hun weging. Let op, alle onderdelen moeten afzonderlijk weergegeven worden.Indien (deel)toetsen alfanumeriek beoordeeld worden dient dit te worden vermeld.


Bijvoorbeeld: schriftelijk tentamen (50%), onderzoekspaper (40%) & presentatie (10%), aanwezigheidsplicht

 Het opnemen van de exacte weging van deelresultaten is optioneel.

Als je in Osiris Cursusinvoer de toetsstructuur volledig hebt ingericht, wordt deze informatie automatisch weergegeven.  Heb je dit niet gedaan, dan moet je alle toetsinformatie zelf opnemen onder:Details (Beschrijvende velden): Voeg indien nodig het veld 'Toetsinformatie' toe en/of bewerk deze tekst. 

Ingangseisen tentamens
Indien er ingangseisen zijn voor het tentamen (bijvoorbeeld een aanwezigheidsplicht) dient dit te worden vermeld.  
Details (Beschrijvende velden): Voeg indien nodig het veld 'Toetsinformatie' toe en/of bewerk deze tekst. 
Geldigheid deelresultaten
Indien deelresultaten uit het voorgaande cursusjaar geldig zijn dient dit opgenomen te worden in Osiris Cursusinvoer.

Details (Beschrijvende velden): Voeg indien nodig het veld 'Toetsinformatie' toe en/of bewerk deze tekst. 

 Standaardtekst: deelresultaten uit voorgaande collegejaren zijn [wel/niet] geldig.

Standaardtekst: alleen het deelresultaat/deelresultaten van [deeltoets(en)] uit voorgaande collegejaren is/zijn geldig.
Verplicht materiaal
Neem tenminste de titels en het ISBN van boeken op in Osiris.

Details (Materialen): Voeg materiaal toe of Wijzig bestaande materialen.

Maak gebruik van de velden Titel, Auteur, ISBN en Druk.

Gebruik het veld omschrijving enkel voor een beschrijving van het boek, of bijvoorbeeld voor een toelichting op de relevante hoofdstukken.


Cursusdoelen en Inhoud
Deze velden zijn in de meeste gevallen reeds afdoende ingevuld. Controleer of deze informatie nog actueel is. Zorg ervoor dat eventuele wijzigingen zijn afgestemd binnen de opleidingen.
Klik op Details (Beschrijvende velden): Inhoud/Cursusdoelen 
Kosten
Indien kosten zijn verbonden aan de cursus dient dit opgenomen te worden in de studiegids. Denk hierbij aan een verplichte studiereis of een excursie.
Klik op Details (Beschrijvende velden): En voeg indien nodig het veld ‘Bijzonderheden’ toe en/of bewerk deze tekst. 

Indien je wijzigingen opslaat ben je de behandelaar van de cursus geworden. Mocht je daarna willen afsluiten en later opnieuw inloggen om opnieuw aan de cursus te gaan werken, dan kan je bij “Zoek de cursus” stap 1 kiezen voor selectiefilter “Mijn cursussen”.

Links in het vak staan icoontjes waar je ook op kan klikken om naar een ander onderdeel te gaan.

Om de algemene cursusgegevens te bewerken ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Details" bij de beschrijvende velden (zie vorige stap) . Daar staat een aantal zogenaamde "Beschrijvende velden" zoals "Inhoud” en “Toetsinformatie”. Bekijk de inhoud van de velden en wijzig deze voor zover dat noodzakelijk is.
 2. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de vrije velden klik dan op de knop "Gereed". Overigens kan je daarna nogmaals de cursusgegevens bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kan je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.
 3. Voor toetsing gebruik het veld "Toetsinformatie". De informatie in dit veld dient overeen te komen met de toetsen die moeten worden aangemaakt (Zie Toetsen bewerken ).

Klik ook op “Gereed” als je niets wijzigt. Zou je in dat geval via <Esc> het scherm verlaten en naar een ander onderdeel gaan, dan opent zich mogelijk een verkeerde pop-up.

Werkvormen bewerken

Werkvormen bewerken

Om de werkvormen van de cursus te bewerken ga je als volgt te werk. Voeg een of meerdere werkvorm(en) toe (WV-01, WV-02 enz.) en bewerk de omschrijving. Vervolgens kies je een werkvormtype.
Indien je bij “Werkvormtype” kiest voor “WEB”, dien je een verzoek bij de studentenadministratie in te dienen voor web lectures.
Kies bij “Inschrijven via Osiris Student ?” voor “Handmatig”, anders worden de cursisten automatisch ingedeeld in de werkgroepen.

 1. Klik op de link "Details" bij de werkvormen (zie vorige stap) en klik op de link "Wijzig" of "Verwijder". Controleer of “Inschrijven via Osiris Student ?” op “Handmatig” staat of wijzig die in “Handmatig”, anders worden de cursisten automatisch ingedeeld in de werkgroepen. Indien je bij “Werkvormtype” kiest voor “WEB”, dien je een aanvraag bij de studentenadministratie in te dienen voor web lectures.
 2. Wanneer je een nieuwe werkvorm wil toevoegen, klik dan op de knop "Voeg werkvorm toe". Wanneer je een nieuwe werkvorm toevoegt kan je kiezen uit een aantal voorgedefinieerde werkvormtypes. Staat het werkvormtype dat je wilt gebruiken er niet bij, neem dan contact op met Ingemar Pijnenburg. Aangezien de tabel met werkvormen centraal beheerd wordt kan het enige tijd duren voordat die is aangepast.
 3. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de werkvormen klik dan op de knop "Gereed". Overigens kan je daarna nogmaals de werkvormen bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kan je de gegevens van de cursus niet meer bewerken. 

Klik ook op “Gereed” als je niets wijzigt. Zou je in dat geval via <Esc> het scherm verlaten en naar een ander onderdeel gaan, dan opent zich mogelijk een verkeerde pop-up.

Toetsen bewerken

Er kunnen meerdere deeltoetsen bij een cursus worden geregistreerd. Voor het invoeren van die toetsinformatie kun je kiezen uit twee alternatieven: 

 1. Je voert zelf de toetsinformatie in. De ervaring leert dat dit in veel gevallen weinig bewerkelijk is. Kies deze optie als je met deze handleiding goed uit de voeten kunt, gegeven de structuur van je toetsing; 
 2. Je neemt contact op met Ingemar Pijnenburg van het OWC . Die komt dan op afspraak naar jouw werkplek (of via Zoom) om de structuur van je toetsing (deeltoetsen, weegfactoren, etc.) te bespreken en te vertalen naar de manier waarop die in Osiris Cursusinvoer moet worden ingevoerd. Deze optie kan bijv. wenselijk zijn indien de toetsing een meer complexe structuur kent, waar het invoeren meer uitzoekwerk kost dan wenselijk.

Voor de berekening van het eindresultaat door Osiris op basis van de toetsresultaten wordt er rekening gehouden met het gewicht van de toetsen bij de cursus. Het eindresultaat is een gewogen gemiddelde.

Op alle toetsen die geregistreerd worden bij een cursus moeten resultaten worden geboekt, anders kan er geen eindresultaat van de cursus voor een student worden berekend door Osiris.

Indien je toetsen hebt waar je geen resultaten op wil vastleggen, registreer die toetsen dan niet in Osiris.

Om resultaten voor sluiscriteria of randvoorwaardes bij een cursus, zoals aanwezigheid of participatie tijdens de colleges, te kunnen opvoeren kunnen deze ook ingevoerd worden in Osiris. In dit geval kun je ervoor kiezen om een toets het gewicht 0 te geven. Dit betekent dat er wel zal moeten worden voldaan aan de toets om een eindresultaat te kunnen berekenen, maar dat het resultaat op deze toets niet meeweegt in het eindresultaat (zie Excel voorbeeld “Inzet”).

Als de toetsstructuur van een cursus ongewijzigd blijft en deelresultaten van eerdere jaren geldig blijven, is het mogelijk om deelresultaten uit voorgaande jaren automatisch te laten combineren met deelresultaten van het huidige collegejaar. Je kunt alleen van deze functionaliteit gebruik maken indien je geen wijzigingen aanbrengt in de toetstructuur van jouw cursus (volgorde van deeltoetsen, weging etc.). 

In dit voorbeeld weegt “Essay 3” dus 5 keer zo zwaar als dat Essay 1 weegt.

Het resultaat van “Essay 3” telt voor 5 / 11 ( overeenkomend met 45,45 procent ) mee in het eindresultaat van de cursus.

Het resultaat van “Inzet” weegt niet mee in het eindresultaat van de cursus, maar er moeten wel resultaten op worden vastgelegd om Osiris het eindresultaat van de cursus te kunnen laten berekenen. Een hoger of even hoog cijfer als resultaat voor deze toets in vergelijking met het minimum cijfer van deze toets betekent dat er aan dit onderdeel voldaan is. Een lager cijfer als resultaat voor deze toets dan het opgegeven minimum cijfer betekent dat er aan deze toets niet voldaan is en dat Osiris als eindresultaat van de cursus zal bepalen dat er aan de cursus niet voldaan is.
(NB Het minimum-cijfer betekent dus niet dat de toets "voldoende" is, enkel dat de toets mag meetellen met het eindresultaat. De voldoende-grens is opgegeven in een centraal ingestelde parameter.)

Enkele instructies bij het registreren van toetsen in Osiris Cursusinvoer :

 • Om te kunnen bepalen of aan een toets voldaan is door de student, wordt er een minimum cijfer vastgelegd bij de toets.
 • Bij een toets hoort in Osiris een toetsvorm, deze kan je kiezen uit een voorgedefinieerd dropdown menu.
 • De omschrijving van de toets en het Engelstalige equivalent mag je zelf bepalen (bijvoorbeeld Youtube film, Tentamen deel A, Tentamen deel B, Tentamen kwantitatief, Tentamen kwalitatief of gewoon simpel Tentamen of Toets als je er toch maar één hebt).
 • Je mag i.p.v. weegfactoren ook procenten opgeven, maar dan moeten het wel gehele getallen zijn en de som moet uiteraard 100 zijn.
 • De studielast dient, volgens afspraak,  gelijkmatig over de toetsen verdeeld te worden. Is de totale studielast 6 EC en heb je vijf toetsen, dan wordt de studielast per toets 6/5 = 1,2 EC. De studielast bij een toets hoeft dus niet per se een geheel getal te zijn.

Vanaf 1 juli a.s. kunnen studenten zich inschrijven voor cursussen. Zij worden daarbij automatisch voor de eerste gelegenheid van de toetsen ingeschreven.

Nieuwe toets toevoegen

Om de toetsen van de cursus te bewerken ga je als volgt te werk. Klik op de link “Details” bij de toetsen. Je ziet nu een lijst met toetsen van de cursus. In de meeste gevallen zal dat in eerste instantie één toets zijn. Later kunnen er dat meerdere zijn. Klik nu op de knop "Vioeg toets toe". Je komt nu in een nieuw scherm.

 1. Indien je een nieuwe toets wil toevoegen, klik dan op “Voeg toets toe”.  Zoek m.b.v. de dropdown tabel de toets die je hebben moet ( TOETS-01 of TOETS-02, et cetera ), klik die aan en klik op “OK”. In het veld Omschrijving staat default “Tentamen”, maar dat mag je wijzigen, indien gewenst. Voer diezelfde omschrijving in het Engels in. Kies voor de toetsvorm weer uit een dropdown tabel. Bij de weging dien je een geheel getal in te voeren ( minimaal 0 en maximaal 100 ). Dit mogen weegfactoren zijn, maar het mogen ook procenten zijn. Ook in het geval van procenten dient er een geheel getal te worden ingevoerd ( minimaal 0 en maximaal 100 ), waarbij je ervoor moet zorgen dat alle toetsen bij elkaar 100 procent moet zijn. Let hier vooral op indien je in eerste instantie slechts één toets hebt en dan kiest voor 100 en je er later een toets bijmaakt en dan niet moet vergeten om het percentage van de eerste toets aan te passen. Bij “Punten” voer je de studielast in volgens afspraak. De totale studielast van de cursus wordt gelijkmatig verdeeld over de toetsen. Ook dit veld dien je te wijzigen indien je later een extra toets toevoegt.
 2. Wanneer je klaar bent met het invoeren in dit scherm klik je op de knop "verder".
 1. Voer nu de resultaatschaal in: kies "DECIMALEN"
 2. Voer hier in, in welke blokken de toetsen vallen.
 3. Indien gewenst kan je nog de tekstvelden Opmerking, Opmerking ( Engels ), Wat wordt er beoordeeld ? en Wat wordt er beoordeeld ? ( Engels ) vullen. Dit is niet verplicht. Indien je je gaandeweg bedenkt kan je op “Annuleer” klikken en klik anders op “Gereed”. Klik vervolgens opnieuw op “Voeg toets toe” om een volgende toets bij deze cursus te registreren indien je dat wenst.
 4. Wanneer je klaar bent met het invoeren van een nieuwe toets, klik dan op de knop 'Gereed".

Klik ook op “Gereed” als je niets wijzigt. Zou je in dat geval via <Esc> het scherm verlaten en naar een ander onderdeel gaan, dan opent zich mogelijk een verkeerde pop-up.

Bestaande toets wijzigen

Om een reeds bestaande toets te wijzigen ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link “Wijzig” indien je de gegevens van een toets wilt wijzigen. Wil je dat toch niet dan kan je op “Annuleer” klikken. Wijzig anders de gegevens. Je kunt de Omschrijving van de toets, de Omschrijving ( Engels ), de toetsvorm, de weging, de studielast,  het minimum cijfer, de resultaatschaal en de blokken waarin de toetsen vallen wijzigen. Ook heb je een aantal tekstvelden tot je beschikking die je niet verplicht bent in te vullen. Klik daarna op “Gereed”. Ga vervolgens naar de volgende toets bij deze cursus om te wijzigen indien die bestaat.

Wijzig nu de gegevens van de reeds bestaande toets (zie voor meer info de vorige stap invoeren nieuwe toets). Wanneer je klaar bent klik dan op de knop "Gereed".

Personeel aan de cursus en toetsen koppelen en ontkoppelen

Wijzigt de cursuscoördinator van de cursus, geef dit dan door aan Erna Veneman, [email protected] Om docenten aan de cursus toe te voegen ga je als volgt te werk.

 • Klik op de link "Details" bij “Docenten” en klik op de link "Wijzig" of "Verwijder". “Verwijderen” betekent dat je de persoon in combinatie met een bepaalde rol verwijdert. Een persoon kan meerdere keren voorkomen, omdat die meerdere rollen kan hebben. Met “Wijzig” kan je de persoon met een bepaalde rol koppelen of ontkoppelen ( aan- of uitvinken ) aan een toets.
 • Wanneer je een nieuwe persoon of een persoon die al voorkomt maar met een andere rol wil toevoegen, klik dan op de knop “Voeg docent toe”. Je ziet dan het onderstaande scherm. Wanneer je een nieuwe persoon met rol toevoegt kan je kiezen uit een lijst met personeel en een lijst met rollen. Als 'default' staat hier de rol DOCENT ingevuld. Deze rol kun je wijzigen door op het vergrootglasje te klikken:

Je kunt vervolgens kiezen uit de volgende rollen:

Om te beslissen wélke  rol je nodig hebt, let op de volgende koppelingen tussen  Osiris-Brightspace en Osiris-Cursusdossierssysteem: zie tabel hieronder.

 • Staat de gezochte persoon er niet bij, neem dan contact op met Ingemar Pijnenburg. Aangezien de tabel met personeel centraal beheerd wordt kan het enige tijd duren voordat die is aangepast. Over de lijst met rollen zijn afspraken gemaakt. Personen met de rol “Contactpersoon” kan je nu nog niet zelf koppelen. Geef wijzigingen daarom door aan Erna Veneman of Ingemar Pijnenburg. Klik op “Verder”. Je kunt, indien gewenst, de persoon met rol ontkoppelen van de toets(en) door uit te vinken ( en weer aan te vinken indien je je bedenkt ).

Wanneer je klaar bent met het bewerken van het personeel klik dan op de knop "Gereed". Overigens kan je daarna nogmaals het personeel bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kan je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

Klik ook op “Gereed” als je niets wijzigt. Zou je in dat geval via <Esc> het scherm verlaten en naar een ander onderdeel gaan, dan opent zich mogelijk een verkeerde pop-up.

Materialen bewerken

Materialen bewerken

Om de materialen te bewerken ga je als volgt te werk.  Nieuw is o.a. het veld ISBN. Indien gevuld, wordt de inhoud gecontroleerd.

 1. Klik op de link "Details" bij de materialen en klik op de link "Wijzig" of "Verwijder".
 2. Wanneer je nieuwe literatuur wil toevoegen, klik dan op de knop "Voeg materiaal toe". Je kan kiezen uit een aantal voorgedefinieerde materialen. Staat het materiaal dat je wil toevoegen er niet bij, neem dan contact op met Ingemar Pijnenburg. Aangezien de tabel met materialen centraal beheerd wordt kan het enige tijd duren voordat die is aangepast.
 3. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de materialen, klik dan op de knop "Gereed". Overigens kan je daarna nogmaals de materialen bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kan je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

 

Klik ook op “Gereed” als je niets wijzigt. Zou je in dat geval via <Esc> het scherm verlaten en naar een ander onderdeel gaan, dan opent zich mogelijk een verkeerde pop-up.

Cursus goedkeuren

Cursus goedkeuren

Wanneer je alle velden hebt bewerkt en tevreden bent over de wijzigingen, dan kan je de cursus goedkeuren. LET OP: wanneer je de cursus hebt goedgekeurd, kan je deze niet meer bewerken ! Om een cursus goed te keuren ga je als volgt te werk. Klik op “Voorbeeld” midden bovenin het scherm en beoordeel de studiegidsweergave. 

 1. Klik op “Voorbeeld” midden bovenin het scherm en beoordeel de studiegidsweergave. 
 2. Klik op de link "Huidige stap goedkeuren". Er wordt nu een informatievenster getoond, waarin staat dat de cursus succesvol is goedgekeurd.
 3. Klik op de knop OK.

De cursus is nu nog wel zichtbaar voor docent of secretariaat, maar alleen via het selectiefilter “Totaaloverzicht”. Heb je de cursus per ongeluk goedgekeurd en/of zijn er later nog wijzigingen in de cursus, meld dit dan aan Erna Veneman, [email protected] of Ingemar Pijnenburg, [email protected].

 

Next Article How do I edit and approve my course information