OSIRIS

Welke documenten staan in het studentdossier in OSIRIS

Updated on

De documenten die in het studentendossier staan zijn altijd persoonlijke documenten, dus documenten die aan de student zijn gerelateerd. Denk daarbij aan een kopie van het paspoort,  studiedocumenten zoals  kopieën van diploma’s, cijferlijsten, beslissingen van examencommissies, toelatingsbeschikkingen, et cetera. Ook documenten omtrent studieresultaten: BSA-brieven, je diploma, cijferlijst en diploma­supplement wanneer je bent afgestudeerd. Door vastlegging bij student notities zijn er ook documenten op basis van studiebegeleiding: documenten die horen bij gespreksnotities van studiebegeleiders, -decanen en -psychologen, de toekenning van extra voorzieningen bij tentamens.

Previous Article Kan ik een mailbericht van een student als document opslaan?
Next Article Kan een student alle opgeslagen gegevens rechtstreeks inzien?