OSIRIS

Kan een student alle opgeslagen gegevens rechtstreeks inzien?

Updated on

In principe worden de documenten die over een student in het studentendossier worden geplaatst zichtbaar gesteld aan de student. Deze kan ze inzien via OSIRIS Student. In de lijst met documenttypes is te zien welke welke types zichtbaar zijn voor de student. Ook in menu 3.1.11 van OSIRIS Basis is de tabel met documenttypes te raadplegen.

Previous Article Welke documenten staan in het studentdossier in OSIRIS
Next Article Een verzameling documenten importeren