OSIRIS

BronHO en Orisis foto vergelijking

Updated on

Doel

Interpretatie van het resultaat van de foto vergelijking

Voor wie: Voor CSA medewerkers die de inhoud van het DUO systeem Bron-HO en Osiris inhoudelijk moeten controleren

Voorafgaande inlees acties

Voordat een vergelijkingsrapport gemaakt kan worden moet in menu 2.3.72 Genereer OSIRIS foto maakt de Osiris foto aan.
Osiris toont tijdens dit proces niet hoeveel records er in de foto zijn geplaatst.

Vervolgens moet middels menu 2.3.73 Inlezen DUO/Studielink foto de gewenste foto worden ingelezen. De bestandsgrootte geeft een indicatie van inhoud.
Osiris toont tijdens dit proces niet hoeveel records er zijn ingelezen

Indien tijdens het genererenn en het inlezen geen fouten zijn ontstaan en er in deze twee menu's een nieuw record is toegevoegd dan kan deze actie als geslaagd worden gezien.

Interpretatie resultaat

In menu 2.3.74 Vergelijk OSIRIS en BRON-HO foto worden de ingelezen foto's met elkaar vergeleken.
Hiervan wordt een rapport, in de vorm van een tabel, aangemaakt. Bij het aanmaken van dit rapport kan worden aangegeven op welke gegevens er vergeleken moet worden. Indien de melding "geen gegevens gevonden" verschijnt, wil dit zeggen dat het rapport leeg is en er dus geen verschillen zijn gevonden.

De melding "geen gegevens gevonden" zegt dus niets over de acties die in de andere twee menu ( 2.3.72 Genereer OSIRIS foto  en 2.3.73 Inlezen DUO/Studielink foto) zijn uitgevoerd.

Previous Article debiteur deelbetalingen voor collegejaar
Next Article Hoe raadpleeg je studielink berichten? (dashboard)