OSIRIS

11. Dashboard Studiekeuzecheck

Updated on

In OSIRIS Basis menu 2.3.08 (Student-->Aanmelden opleiding--> Dashboard aanmelding is er een dashboard ingericht voor Studiekeuzecheck. Hier kunnen de statussen van de vragenlijsten geraadpleegd worden.

In menu 2.3.08 (zie hieronder):

 1. Kies voor dashboard Studiekeuzecheck (facultair).
 2. Klik op Zoeken
 3. Klik op het pijltje om het resultaatvenster te vergroten

Het dashboard (full size)

De beschikbare kolommen zijn:

 • Student nummer
 • Naam student
 • Proces
 • Roepnaam
 • Voorvoegsels
 • Achternaam
 • Opleiding
 • Opleiding naam
 • Status
 • Datum aangevraagd
 • Uitnodiging door opleiding- Status
 • Student uitn. voor een gesprek Antwoord

 

Kolom 'Status'

Hierbij een uitleg over de verschillende statussen (zie kolom Status)

 • Nog niet ingediend (N): de student heeft de vragenlijst ontvangen maar heeft deze nog niet ingediend
 • Ingediend (I): De vragenlijst is ingediend en volgens de berekening van OSIRIS is de student een risicostudent
 • Afgehandeld (F): De vragenlijst is ingediend en volgens de berekening van OSIRIS is de student GEEN risicostudent
 • Geannuleerd (G): De student heeft het verzoek tot inschrijving voor de opleiding ingetrokken; studiekeuzecheck is voor de student niet meer van toepassing.
Previous Article 10. Dossier inkomende studenten
Next Article Volgorde acties SCC-procedure