OSIRIS

WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES VAN HET WIJZIGEN VAN CURSUSCODES VOOR ANDERE SYSTEMEN?

Updated on

  • OSIRIS werkt samen met andere systemen, zoals het roosterprogramma Syllabus+ en de digitale leeromgeving Blackboard. Dit noemen we 'interfacing'.
  • Als je in OSIRIS cursuscodes of aanvangsblokken wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor deze 'interfacing'. Hieronder staat beschreven waar je op moet letten als je structurele gegevens in OSIRIS wijzigt.
  • Zie ook de online werkinstructies van OSIRIS, hoofdstuk Integratie met andere systemen.

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2017.

WIJZIGEN VAN CURSUSCODES IN OSIRIS: DE GEVOLGEN VOOR CURSUSMAPPEN IN BLACKBOARD

Bij elke cursus waarbij in OSIRIS staat aangegeven dat deze cursus naar Blackboard kan, wordt in Blackboard een cursus aangemaakt.

  • Als een cursus 2 aanvangsblokken heeft (PER 1 en PER 3 bijvoorbeeld), dan komen er twee cursussen in Blackboard, voor ieder aanvangsblok een cursus.

Maar er gebeurt nog meer: bij elke cursus wordt in Blackboard gekeken of er al een map in het content systeem bestaat met de cursuscode.

  • Als die cursuscode al bestaat (omdat deze vorig jaar al bestond), krijgt de cursus een link naar die map en daardoor kunnen alle bestanden van de cursus van vorige jaren opnieuw gebruikt worden.
  • Als de cursuscode nog niet bestaat, wordt er een nieuwe map gemaakt: alle bestanden die de docent nieuw in zijn cursus plaatst komen in die nieuwe map terecht.  De docent kan niet zonder tussenkomst van de Blackboard beheerder meer bij de oude bestanden die onder de oude cursuscode zijn opgeslagen.

WIJZIGING VAN COÖRDINERENDE ONDERDELEN: DE GEVOLGEN VOOR CURSUSMAPPEN IN BLACKBOARD

Alle cursusmappen in Blackboard staan geordend in het content systeem op coördinerend onderdeel. Als OSIRIS gebruikers een coördinerend onderdeel van een cursus veranderen, komen er twee cursusmappen bij een cursus in Blackboard: een die al bestond bij het oude coördinerende onderdeel, en een nieuwe map bij het nieuwe coördinerend onderdeel. Dit kan tot gevolg hebben dat een docent niet meer bij de oude content kan van zijn eigen cursus.

WIJZIGING VAN CURSUSCODES EN HET EXAMENPROGRAMMA

Alle examenprogramma's bestaan uit een set cursussen in een bepaalde volgorde. Als een cursus een nieuwe code krijgt die voor een bepaald cohort geldt, dan moet de nieuwe code in het examenprogramma worden verwerkt. Geef deze nieuwe codes (en de codes die ze vervangen) daarom zo snel mogelijk door aan de OSIRIS beheerders.

TENSLOTTE

Het maken van nieuwe cursuscodes kan in OSIRIS een goede reden hebben. Ik zal daarom niet zeggen dat dit niet meer mag of kan. Echter het is goed je te realiseren dat het invoeren van een nieuwe code voor een cursus die feitelijk niet wijzigt, grote consequenties met zich brengt, voor met name de docent, die zijn cursusmateriaal van voorgaande jaren niet meer kan bereiken. Datzelfde geldt dus ook voor het wijzigen van het coördinerend onderdeel van de cursus.

Voor het facultair beheer Blackboard vergt het veel handwerk alvorens alle content weer in de juiste map staat en de links van de content naar de cursus zijn hersteld. Namens het functioneel beheer van Blackboard verzoek ik jullie kennis te nemen van deze consequenties, en die in acht te nemen bij het opzetten van het nieuwe studiejaar in OSIRIS.

Previous Article CONVENTIE-AFSPRAKEN FACULTEIT LETTEREN (CURSUS)
Next Article AANDACHTSPUNTEN CURSUSAANBOD 2018-2019