OSIRIS

RESULTAATSCHALEN

Updated on

Hieronder staat per tabblad/onderwerp beschreven welke instellingen wij wel/niet hanteren en voor welke inrichtingsbesluiten is besloten.

Bijgewerkt op 26 maart 2018

BESCHIKBARE RESULTAATSCHALEN

Op dit moment beschikt de faculteit Letteren over 5 resultaatschalen:

 • 1 CURSUSRESULTATEN-schaal - alleen te gebruiken voor cursusresultaten (in te vullen op het tabblad CURSUS)
 • 4 TOETSRESULATEN-schalen - alleen te gebruiken voor toetsresultaten (per toets in te vullen op het tabblad TOETSEN)

WAARDEN resultaatschaal CURSUSRESULTATEN

De resultaatschaal CURSUSRESULTATEN bestaat uit een combinatie van alfanumerieke waarden en numerieke waarden:

 • Alfanumeriek: F (Fraude), ND (niet deelgenomen), ONV (onvoldoende), V (voldaan), VLD (voldoende), VR (vrijstelling)
 • Numeriek: 1; 1,0; 1,5; 2; 2,0; 2,5; 3; 3,0; 3,5; 4; 4,0; 4,5; 5; 5,0; 6; 6,0; 6,5; 7; 7,0; 7,5; 8; 8,0; 8,5; 9; 9,0; 9,5; 10  (5,5 bestaat niet in deze schaal)

Cursusresultaten worden alleen door medewerkers van de onderwijsadministratie in OSIRIS Basis ingevuld.

 • De waarden 'F' en 'VR' kunnen uitsluitend in OSIRIS Basis door een medewerker van de onderwijsadministratie en de examencommissie worden ingevuld.
 • Let op: zowel V als VR zijn uitgesloten van de judiciumberekening, en wegen niet mee in het eindcijfer maar tellen wel mee bij het bepalen of een geldend resultaat wordt berekend.

WAARDEN resultaatschaal HELE_EN_HALVE

De resultaatschaal HELE_EN_HALVE bestaat uit een combinatie van alfanumerieke waarden en numerieke waarden:

 • Alfanumeriek: F (Fraude), ND (niet deelgenomen), NVD (niet voldaan); ONV (onvoldoende).
 • Numeriek: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 (5,5 bestaat niet in deze schaal)
 • De waarde 'F' kan uitsluitend in OSIRIS Basis door een medewerker van de onderwijsadministratie en de examencommissie worden ingevuld.

WAARDEN resultaatschaal PASS_FAIL

De resultaatschaal PASS_FAIL bestaat uit een combinatie van alfanumerieke waarden en numerieke waarden:

 • Alfanumeriek: NVD (niet voldaan); ND (niet deelgenomen); F (Fraude); V (voldaan); VR (vrijstelling)
 • De waarden 'F'  en 'VR' kunnen uitsluitend in OSIRIS Basis door een medewerker van de onderwijsadministratie en de examencommissie worden ingevuld
 • Deze resultaatschaal kan alleen worden ingezet als de toets een weging van 0 heeft.

WAARDEN resultaatschaal TOETSRES_ALFA

 • Alfanumeriek: F (Fraude), NVD (niet voldaan), ND (niet deelgenomen), ONV (onvoldoende), V (voldaan), VLD (voldoende), VR (vrijstelling)
 • De waarden 'F' en 'VR' kunnen uitsluitend in OSIRIS Basis door een medewerker van de onderwijsadministratie en de examencommissie worden ingevuld.
 • Let op: zowel V als VR zijn uitgesloten van de judiciumberekening, en wegen niet mee in het eindcijfer maar tellen wel mee bij het bepalen of een geldend resultaat wordt berekend.

WAARDEN resultaatschaal TOETSRESULTATEN

 • Alfanumeriek: F (Fraude), NVD (niet voldaan), ND (niet deelgenomen), ONV (onvoldoende), VR (vrijstelling)
 • Numeriek: de beoordelingen liggen tussen de 1,0 en 10, met steeds 1 decimaal
 • De waarden 'F' en 'VR' kunnen uitsluitend in OSIRIS Basis door een medewerker van de onderwijsadministratie en de examencommissie worden ingevuld.
 • Let op: zowel V als VR zijn uitgesloten van de judiciumberekening, en wegen niet mee in het eindcijfer maar tellen wel mee bij het bepalen of een geldend resultaat wordt berekend.

LET OP: WAT TE DOEN BIJ 'F' EN 'VR'

 • Deze resultaten mogen alleen worden ingevoerd door medewerkers van de examencommissie-ondersteuning.
 • Bij deze resultaten moeten aaanvullende gegevens worden vastgelegd: REDEN van de fraude, datum waarop is vastgesteld dat er fruade is gepleegd en de medewerker van de examencommissie die het besluit fraude heeft genomen. Dit zal in de meeste gevallen de voorzitter van de FEX zijn (dus neit diegene die het resultaat invoert!).

VERSCHILLENDE SOORTEN RAUDE

Op dit moment zijn de hierboven afgebeelde fraudebeschijvingen gedefinieerd.

Previous Article TABBLAD "CURSUS"
Next Article TABBLAD "VERZORGING"