OSIRIS

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Blackboard en de Brightspace koppeling?

Updated on

Hier worden de belangrijkste verschillen tussen de oude Blackboard koppeling en de nieuwe koppeling met Brightspace beschreven.

Doelgroep: Lokaal functioneel beheerders van OSIRIS en Blackboard. Andere gebruikers van OSIRIS kunnen bij deze personen terecht voor vragen.

Techniek

In de techniek zijn er een aantal wijzigingen t.o.v. de Blackboard koppeling. Deze technische wijzigingen hebben invloed op de werkwijze in OSIRIS.

 • De koppeling werkt (near) real time i.p.v. alleen gedurende de nacht
  De Blackboard koppeling draaide elke nacht. Wijzigingen in OSIRIS overdag werden pas in de nacht verwerkt in Blackboard. De koppeling met Brightspace werkt (near) real time en 'draait' dus continu. Zodra een (relevante) wijziging gedaan wordt in OSIRIS zal dit binnen een minuut effect hebben in Brightspace.
 • Bericht gebaseerd en niet langer een totale vergelijking
  Zoals hierboven beschreven worden wijzigingen in de Brightspace koppeling direct doorgestuurd. Dit wordt gedaan door berichten te sturen met de wijzigingen. De Blackboard koppeling werkte met een (nachtelijke) vergelijking tussen OSIRIS en Blackboard. Geconstateerde verschillen werden vervolgens weggewerkt.
 • Geen point-to-point koppeling, maar een koppeling via een service bus
  De Blackboard koppeling was een zogeheten point-to-point koppeling die van OSIRIS rechtstreeks naar Blackboard liep. Voor de koppeling met Brightspace is gekozen om de koppeling te laten verlopen door een zogeheten 'service bus'. Technisch is het grote voordeel dat aangeleverde gegevens vanuit OSIRIS hergebruikt kunnen worden. De werking is als volgt: OSIRIS levert de wijziging in de vorm van een bericht aan, aan de service bus. De service bus bepaalt vervolgens voor welke applicaties deze wijziging relevant is. Vervolgens levert de service bus de wijziging af bij de relevante systemen die vervolgens op hun beurt de wijziging kunnen doorvoeren. Een concreet voorbeeld van hergebruik is dat een wijziging in een cursus op die manier zowel tot een wijziging in Brightspace als in Cirrus kan leiden.

Werkwijze in OSIRIS

Vanwege de nieuwe technische mogelijkheden kan de werkwijze in OSIRIS versimpelt worden. Onderstaande lijst toont de belangrijkste wijzigingen in de manier waarop OSIRIS ingericht dient te worden door de faculteiten:

 • Geen vrije velden meer
  Voor de Blackboard koppeling moesten er diverse vrije velden gevuld worden bij een cursus. In de Brightspace koppeling wordt hier geen gebruik meer van gemaakt en worden een aantal nieuwe velden in OSIRIS gebruikt. Deze nieuw velden zijn specifiek bedoeld zijn voor het overzetten van gegevens naar een LMS. Het betreffen de velden 'Cursus naar LMS?' (bij een cursus) en 'Groepen naar LMS?' (bij een werkvorm).
 • De koppeling kan niet meer worden 'losgelaten'
  Omdat alle wijzigingen direct doorgevoerd worden in Brightspace kan er ook anders omgegaan worden met het 'loslaten' van de koppeling. Alle wijzigingen in bijvoorbeeld de indeling van studenten in werkvormgroepen worden ten alle tijden doorgevoerd in Brightspace (ipv tot een bepaalde in te stellen datum). Docenten moeten begrijpen dat de set aan groups die door de koppeling worden beheerd, altijd vanuit de koppelingen worden gevuld en gewijzigd. Een wijziging die nodig is zal dus altijd in OSIRIS doorgevoerd moeten worden. Docenten kunnen in Brightspace uiteraard wel hun eigen set aan groepen naast de door de koppeling beheerde groepen aanmaken en volledig zelf beheren.
 • 1 juni niet langer de 'startdatum' van de koppeling
  In de koppeling met Blackboard was een restrictie ingebouwd waardoor de koppeling voor een nieuw collegejaar pas vanaf 1 juni (in het collegejaar daarvoor) begon te synchroniseren. De koppeling met Brightspace heeft geen startdatum en is dus altijd actief. Zodra gegevens in OSIRIS aan de beschreven voorwaarden voldoen zullen de gegevens overgezet worden naar Brightspace. Wel is er, net zoals in de Blackboard koppeling, een 'einddatum', namelijk: als het collegejaar afgelopen is zullen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden voor het betreffende collegejaar. Wijzigingen in gegevens over collegejaar 2018 worden dus gedaan tot en met 31-8-2019.
 • Rollenbeheer volledig in OSIRIS
  In de huidige koppeling met Blackboard zijn er 4 OSIRIS rollen die leiden tot een enrollment van de docent in Blackboard. Daarnaast waren er in Blackboard nog een aantal rollen die rechtstreeks in Blackboard werden uitgedeeld (en dus buiten de koppeling om plaatsvonden).
  In de koppeling met Brightspace worden alle relevante rollen die men kan krijgen in Brightspace aangestuurd vanuit OSIRIS. Dit houdt in dat er een aantal extra rollen in OSIRIS zijn bijgekomen. Zie hier welke OSIRIS rol leidt tot welke Brightspace rol. Als een docent of student assistent in Brightspace toegang wil tot een course offering zal dit ALTIJD in OSIRIS bij de cursus geregistreerd moeten worden.
Previous Article Globale werking Brightspace koppeling
Next Article Hoe zorg ik er voor dat er van een OSIRIS cursus een course offering wordt gemaakt in het LMS?