OSIRIS

Hoe wordt een TOR (Transcript of Records) gemaakt?

Updated on

Doel: Met dit overzicht kan een Transcript of Records gegenereerd worden, waarin verklaard wordt dat de student een bepaalde cursus met goed gevolg heeft voltooid.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor administratieve medewerkers of medewerkers van een ambtelijk secretariaat, die het TOR maken

Vóórdat het TOR wordt afgedrukt is het van belang dat in OSIRIS  scherm 3.7.16 de 'Vrije velden' worden ingevuld :

De waarde's ingevoerd in dit scherm worden als volgt overgenomen in de header van  het TOR :

Ga naar: Student > Rapporten > Resultaten > Certificaat

  1. Selecteer een  student waarvoor je het TOR wilt afdrukken.
  2. Kies het juiste rapport  (via dit scherm kunnen meerdere rapporten gegenereeerd worden )
  3. Kies de gewenste layout indien er meerdere beschikbaar zijn
  4. Kies of het document gesplitst moet worden, bij splitsen is 'Ja' wordt het TOR opgeslagen in Osiris Document
  5. Kies of het RU-logo  als voettekst moet worden weergegeven. (bv voor als het TOR per mail verzonden gaat worden)
  6. Kies hier of de digitale handtekening van de faculteit waar je bent ingelogd moet worden weergegeven.
  7. Klik op uitvoeren om het TOR te genereren.

 

Previous Article Hoe kan ik een lijst exporteren met studenten en hun diplomastatus?
Next Article Hoe wordt een Verklaring van inschrijving gemaakt voor niet Croho studenten