OSIRIS

Hoe pas ik de basisgegevens van een bestaande course offering in Brightspace aan?

Updated on

Nadat de course offering is aangemaakt kunnen nog een aantal wijzigingen aan de basisgegevens van de course offering gedaan worden. In dit artikel wordt beschreven welke wijzigingen mogelijk zijn en wat daarvoor in OSIRIS gedaan moet worden. Dit artikel gaat over de basisgegevens. Er zijn ook artikelen voor het aanpassen van docent enrollments of groupcategories & groups van bestaande course offerings.

Name van course offering aanpassen

  1. Zoek de betreffende cursus op en ga naar het tabblad Cursus
  2. Door de Korte naam (Nederlands) aan te passen wordt de name van de course offering in Brightspace aangepast. Let op dat als er meerdere aanvansblokken zijn (en dus meerdere course offerings in Brightspace) van al deze course offerings de name wordt aangepast.
  3. Sla de gemaakte wijzigingen op.

Department aanpassen

Course offerings hangen in Brightspace aan Course Templates. Op hun beurt hangen Course Templates weer aan Departments. Departments zijn de coördinerende onderdelen van cursussen. Op dit moment is het nog NIET mogelijk om de department geautomatiseerd vanuit OSIRIS aan te laten passen in Brightspace. Als een Course Template aan een ander Department moet komen te hangen dan kan dit vooralsnog uitsluitend handmatig gedaan worden door de Brightspace beheerder van de faculteit.

Wijzigingen niet langer naar Brightspace sturen

  1. Zoek de betreffende cursus op en ga naar het tabblad Cursus
  2. Door het veld Cursus naar LMS? op Nee te zetten zullen toekomstige wijzigingen aan de cursus niet langer naar Brightspace gestuurd worden. Let op dat het hier uitsluitend wijzigingen aan de course offering en de enrollments van de docent betreft. Inschrijvingen van de student zullen nog steeds doorgezet worden naar Brightspace als enrollment op de course offering en eventueel de onderliggende groups.
    Is na verloop van tijd het toch weer gewenst om wijzigingen naar Brightspace te sturen, dan kan dit veld weer op Ja gezet worden. Zodra dat wordt gedaan wordt de actuele stand van de gegevens van de cursus naar Brightspace gestuurd (mogelijke wijzigingen voordat het veld op Ja is gezet zullen dus ook alsnog doorgevoerd worden).
  3. Sla de gemaakte wijzigingen op.
Previous Article Hoe zorg ik er voor dat er van een OSIRIS cursus een course offering wordt gemaakt in het LMS?
Next Article Hoe beheer ik enrolled docenten in Brightspace van een bestaande course offering?