OSIRIS

Hoe beheer ik de groups in Brightspace van een bestaande course offering?

Updated on

Bij het aanmaken van een course offering worden ook de GroupCategories en de Groups gelijk aangemaakt. Hoe dat werkt lees je hier.

Dit artikel beschrijft hoe je de Groups van een bestaande course offering kunt aanpassen nadat de course offering reeds is aangemaakt.

Een Group toevoegen aan Brightspace

Bestaat de GroupCategory al en wil je daar een extra Group aan toevoegen? Volg dan onderstaande stappen.

 1. Zoek de betreffende cursus op in het cursusaanbod en ga naar tabblad 'Aantal deelnemers werkvorm'
 2. Kies de juiste werkvorm (de werkvorm komt overeen met de GroupCategory in Brightspace) waarbinnen een extra Group (werkvormgroep) nodig is.
 3. Voeg een regel toe
 4. Vul alle benodigde velden (het Engelse opmerking veld wordt gebruikt om de Description van de Group te vullen, als die leeg is wordt de Nederlandse opmerking gebruikt)
 5. Sla de wijzigingen op, de koppeling zal nu de nieuwe Group toevoegen aan de bestaande GroupCategory

De description van een Group wijzigen

Wil je van een bestaande Group in Brightspace de Description wijzigen? Volg dan onderstaande stappen:

 1. Zoek de betreffende cursus op in het cursusaanbod en ga naar tabblad 'Aantal deelnemers werkvorm'
 2. Kies de juiste werkvorm (de werkvorm komt overeen met de GroupCategory in Brightspace) waarbinnen de Group zit waarvan de Description aangepast moet worden.
 3. Pas de opmerking(en) aan. (het Engelse opmerking veld wordt gebruikt om de Description van de Group te vullen, als die leeg is wordt de Nederlandse opmerking gebruikt)
 4. Sla de wijzigingen op, de koppeling zal nu de Description van de Group aanpassen.

Een Group verwijderen uit Brightspace

Het verwijderen van een Group uit Brightspace is op dit moment nog niet mogelijk met de koppeling. Indien het gewenst is dat er Group verwijderd wordt, dan dient handmatig gedaan te worden door de decentrale Brightspace beheerder op de faculteit. Toch is het nodig om in OSIRIS de betreffende werkvormgroep te verwijderen. Als dat namelijk niet gedaan wordt zal de koppeling na een wijziging aan een cursus de Group weer gaan toevoegen. Volg onderstaande stappen:

 1. Zoek de betreffende cursus op in het cursusaanbod en ga naar tabblad 'Aantal deelnemers werkvorm'
 2. Kies de juiste werkvorm (de werkvorm komt overeen met de GroupCategory in Brightspace) waarbinnen de Group zit die verwijderd moet worden.
 3. Verwijder de werkvormgroep
 4. Let op: de werkvormgroep kan niet verwijderd worden als er nog inschrijvingen van studenten aan hangen. Als dat het geval is krijg je dit rode symbool te zien
 5. Sla de wijzigingen op
 6. Na het verwijderen van de werkvormgroep uit OSIRIS kun je de Group uit Brightspace (laten) verwijderen.

Een GroupCategory inclusief Groups toevoegen

Als er een hele GroupCategory toegevoegd moet worden inclusief de daaronder hangende Groups dan zijn er 2 opties.

 1. Het kan zijn dat de bijbehorende werkvorm (werkvorm in OSIRIS is Groupcategory in Brightspace) al bestaat, maar het veld 'Groepen naar LMS?' nog de waarde Nee heeft. In dat geval volstaat het om het veld de waarde Ja te geven (op het tabblad Werkvormen).
 2. Het kan ook zijn dat de bijbehorende werkvorm nog helemaal niet bestaat. Volg dan onderstaande stappen:
 1. Zoek de juiste cursus op in het cursusaanbod en ga naar tabblad Werkvormen.
 2. Voeg een werkvorm toe
 3. Kies de juiste werkvormcode en vul de overige gegevens in
 4. Zet het veld 'Groepen naar LMS?' op Ja.
 5. Sla de gegevens op en ga verder naar de volgende stap.
 1. Ga naar het tabblad Blokken
 2. Kies het aanvangsblok wat overeen komt met de Course offering in Brightspace waarbinnen de GroupCategory toegevoegd moet worden
 3. Vink de zojuist toegevoegde werkvorm aan in de betreffende periode
 4. Sla de gegevens op. Indien er al studenten ingeschreven waren op de cursus krijg je een waarschuwing dat deze studenten nog niet automatisch ingeschreven worden op de nieuwe werkvorm. Vink aan dat de waarschuwing genegeerd moet worden klik nogmaals op opslaan. Ga verder met de volgende stap
 1. Ga naar het tabblad Aantal deelnemers werkvorm
 2. Kies de zojuist aangemaakt (en aan het aanvangsblok gekoppelde) werkvorm
 3. Standaard is er 1 werkvormgroep aanwezig. Indien er meerdere Groups nodig zijn binnen de GroupCategory dan kunnen hier extra werkvormgroepen toegevoegd worden.
 4. Geef de werkvormgroepen een nummer, vul de verplicht gegevens in en voeg eventueel een opmerking in (de Engelse opmerking wordt gebruikt om de description van de Groups te vullen, is de Engelse opmerking leeg, dan zal de koppeling de Nederlandse opmerking gebruiken)
 5. Sla de gegevens op. De koppeling zal na het uitvoeren van al deze acties een nieuwe GroupCategory en de benodigde Groups aanmaken.

Studenten toevoegen aan of verwijderen uit Groups

Studenten die zijn ingeschreven op werkvormgroepen worden in Brightspace automatisch enrolled op de bijbehorende Group (mits er dmv het veld 'Groepen naar LMS?' is gekozen om voor die werkvorm de groepen naar Brightspace te sturen).

Zodra studenten zichzelf inschrijven of zodra een backoffice medewerker studenten inschrijft of indeelt in werkvormgroepen zal de koppeling er voor zorgen dat de student enrolled wordt op de betreffende Group(s) in Brightspace.

Ook bij een uitschrijving (al dan niet door de student zelf uitgevoerd in OSIRIS Student) zal de koppeling automatisch de student un-enrollen uit de Group in Brightspace.

Als 'Groepen naar LMS' op 'Ja' gezet wordt NADAT er al inschrijvingen zijn gedaan op de groepen (bijvoorbeeld omdat de inschrijfperiode al open stond), dan zal de koppeling er voor zorgen dat de inschrijvingen alsnog aan Brightspace worden aangeboden. Wat er dus gebeurt als Groepen naar LMS op ja gezet wordt is dat de groepen aangemaakt worden en daarna de inschrijvingen daarop alsnog gedaan worden.

Previous Article Hoe beheer ik enrolled docenten in Brightspace van een bestaande course offering?
Next Article Hoe laat ik de OSIRIS - Brightspace koppeling los en hoe verwijder ik een course offering?