OSIRIS

Hoe laat ik de OSIRIS - Brightspace koppeling los en hoe verwijder ik een course offering?

Updated on

Dit artikel beschrijft welke opties er zijn voor het 'loslaten van de koppeling' tussen OSIRIS en Brightsapce en het verwijderen van een course offering in Brightspace. Met 'loslaten' wordt in dit geval bedoelt dat er geen wijzigingen van de cursus meer naar Brightspace gestuurd worden.

'Loslaten' koppeling

  1. Zoek de betreffende cursus op en ga naar het tabblad Cursus
  2. Door het veld Cursus naar LMS? op Nee te zetten zullen toekomstige wijzigingen aan de cursus niet langer naar Brightspace gestuurd worden. Let op dat het hier uitsluitend wijzigingen aan de course offering en de enrollments van de docent betreft. Inschrijvingen van de student zullen nog steeds doorgezet worden naar Brightspace als enrollment op de course offering en eventueel de onderliggende groups.
    Is na verloop van tijd het toch weer gewenst om wijzigingen naar Brightspace te sturen, dan kan dit veld weer op Ja gezet worden. Zodra dat wordt gedaan wordt de actuele stand van de gegevens van de cursus naar Brightspace gestuurd (mogelijke wijzigingen voordat het veld op Ja is gezet zullen dus ook alsnog doorgevoerd worden).
  3. Sla de gemaakte wijzigingen op.

Verwijderen van een course offering in Brightspace

Course offerings worden aangemaakt en geupdate op basis van de aanvangsblokken binnen een cursus in OSIRIS. Het verwijderen van een aanvangsblok, of het verwijderen van de cursus in zijn geheel, zal NIET leiden tot een verwijdering van een course offering in Brightspace. Er is bewust gekozen om dit niet geautomatseerd te doen. Het verwijderen van een course offering, zeker nadat er al content is geplaatst door docenten, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Indien het toch gewenst is om een course offering te verwijderen dan kan dit handmatig gedaan worden in Brightspace door de functioneel beheerders van Brightspace. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden door de facultaire ICTO ondersteuner via het email adres [email protected] .

Wordt een course offering in Brightspace verwijderd terwijl de cursus in OSIRIS blijft bestaan? Dan zal bij de eerst volgende wijziging aan de cursus in OSIRIS de course offering opnieuw aangemaakt worden. Om dit te voorkomen kan het veld 'Cursus naar LMS?' op Nee gezet worden of de cursus kan in zijn geheel verwijderd worden als dat ook wenselijk is in OSIRIS.

Previous Article Hoe beheer ik de groups in Brightspace van een bestaande course offering?
Next Article Hoe worden studenten ingeschreven op cursussen en groepen in Brightspace?