OSIRIS

TABBLAD "CURSUS"

Updated on

VOORAF:

 • Opslaan van geggevens en wijzigingen: rechtsboven via de knop OPSLAAN. Of via Ctrl-S.
 • In ieder scherm kun je middels de knop ACTIES  de cursus controleren, consolideren en vaststellen (afhankelijk van jouw bewerkingsprofiel)
 • Maak een favoriet van het cursuszoekscherm.

Bijgewerkt op 7 april 2017

Tabblad CURSUS deel 1

LINKSBOVEN:

 • Korte naam: vul de cursustitel in. Als hij er niet inpast, kort de titel dan in en zet de volledige titel bij Lange naam. Als de lange cursustitel niet is gevuld, wordt de korte naam overgenomen op det diplomasupplement. Vul hier bij de talige cursussen de Duitse/Spaanse/Franse/Italiaanse titel in.
 • Lange naam: vraag de opleidingscoordinator bij nieuwe cursussen om de juiste lange cursustitel. De lange naam wordt overgenomen op het diplomasupplement. Als de cursustitel in de korte naam past is het niet nodig de lange vaknaam in te vullen.
 • Korte naam (Engels): vraag bij nieuwe cursussen aan de opleidingscoordinator om de juiste Engelse vertaling.
 • Lange naam (Engels): vraag bij nieuwe cursussen aan de opleidingscoordinator om de juiste Engelse vertaling. De lange naam wordt overgenomen op het diplomasupplement. Als de cursustitel in de korte naam past is het niet nodig de lange vaknaam in te vullen.
 • Coördinerend onderdeel: het coördinerend onderdeel coördineert de cursus. Over het algemeen is dat de opleiding. Bij twijfel: vraag de LFBer/key user.
 • Contactpersoon: er kunnen meerdere docenten zijn, er is maar éen contactpersoon. Als de contactpersoon niet specifiek is aangegeven, vul dan de docent in.
 • Cursustype: gebruik zoveel mogelijk de cursustypen CURSUS, STAGE en SCRIPTIE. Afwijkende cursustypen zijn mogelijk (zie List of Values), maar werken niet altijd door in de interfacing met andere systemen. STAGE en SCRIPTIE zijn erg belangrijk, omdat stages en scripties met de status CURSUS niet goed op het diplomasupplement, in de stagemodule, of in de managementrapportages naar voren komen.
 • Minimum punten/maximum punten: bij ons is dit altijd hetzelfde getal: het correct aantal studiepunten voor de cursus.
 • Aangeven in welk land de punten behaald zijn: hier zijn drie opties: nee, optioneel en verplicht. Kies hier voor optioneel. Dit is alleen relevant voor cursussen van het cursustype INDIVIDUEEL, STAGE, SCRIPTIE en voor deze cursussen al gewijzigd. Tevens is het relevant voor de cursussen van LET-ES-JD die in Münster worden gevolgd.
 • Categorie: dit veld gebruiken wij niet. Het dient alleen ter informatie voor de student die dit als zoekterm kan gebruiken in OSIRIS Catalogus. Bij CIW heeft het gebruik van dit veld wel eens tot problemen geleid bij het maken van een SVO (studievoortgangsoverzicht).
 • Examendoel: dit is geen verplicht veld in OSIRIS, maar is voor ons wel van belang. Vul hier altijd het examendoel in van alle propedeuse- en majorvakken. Het niet invullen van dit veld kan tot problemen leiden bij het genereren van het SVO.

LET OP:

 • Houd bij buitenlandse titels de conventie van de bewuste taal aan, zoals bijvoorbeeld voornaamwoorden met een hoofdletter.

Tabblad CURSUS deel 2

LINKSONDER:

 • Inschrijven open voor bijvakkers: OSIRIS verstaat hieronder: studenten van buiten de Faculteit Letteren.
 • Zichtbaar is OSIRIS Student: op JA: dan kan een student zich gedurende de facultaire inschrijfperiode inschrijven voor een cursus en zodra een tentamendatum is ingevoerd voor de toetsen/herkansingen. Cursus-inschrijving en toetsinschrijving worden door twee verschillende parameters gereguleerd. Openstaan voor toetsinschrijving betekent niet automatisch dat de cursus nog openstaat voor inschrijving. Zet je dit op NEE, dan kan een student zich niet voor een toets/herkansing inschrijven, ook al is er wel een tentamendatum ingevuld.
 • Inschrijven via Osiris Student: hier kiezen wij voor JA, dit reguleert de cursusinschrijving gedurende de facultaire inschrijfperiode; het regelt de toetsinschrijving (mits er een definitieve toesdatum in het OSIRIS rooster staat).
 • Na-inschrijven (cursus/toets) via Osiris Student: hier kiezen wij voor NEE, dit gaan wij niet gebruiken.
 • Uitschrijven via Osiris Student: dit zetten wij op JA.
 • Wachtlijst cursus: dit veld gebruiken wij niet.
 • Wachtlijst toets: dit veld gebruiken wij niet.
 • Voorinschrijving: dit veld gebruiken wij niet.
 • Toon rooster in onderwijscatalogus: dit betekent dat de aanvangsblokken, toetsblokken en eventuele toetsdata in OSIRIS Catalogus worden getoond. Er is hier geen sprake van een koppeling met Syllabus+ of het persoonlijk rooster!

LET OP:

 • De vakken die deel uitmaken van de minor Journalistiek staan NIET open voor inschrijving via OSIRIS Student.

Tabblad CURSUS deel 3

RECHTERDEEL SCHERM:

 • Aanmeldingsprocedure: dit veld gebruiken wij niet.
 • Plaatsingsprocedure: dit veld gebruiken wij niet.
 • Samenstelling toetsen wijzigbaar: met ingang van collegejaar 2014 zetten wij dit op JA. In de meeste gekopieerde cursussen staat dit al op JA, als je een nieuwe cursus maakt staat dit default op NEE. Je moet dit tabblad dan eerst opslaan, en vervolgens kun je het wijzgigen. De gevolgen hiervan voor resultaten behaald over een periode van 2 (of meer) jaar, moeten op studentniveau worden bekeken.
 • Competenties wijzigbaar: dit veld gebruiken wij niet.
 • Resultaatschaal cursusresultaten: hier hang je de schaal CURSUSRESULTATEN aan.
 • Resultaatinvoer door medewerkers verzorgende onderdelen: dit veld gebruiken wij niet.
 • Geldigheidsduur resultaten van toepassing? Dit is een nieuw veld, waar jullie niets mee hoeven te doen. Het hangt samen met geldigheidsduur van examenprogramma's. Indien nodig zal het OSIRIS beheer deze waarde wijzigen.
 • Aantal onvoldoende toetsen: dit veld gebruiken wij niet.
 • Ingangsjaar: als je een nieuwe cursus aanmaakt wordt hier het jaar van aanvang van deze cursus ingevuld.
 • Documentensets: dit veld gaan wij in het najaar van 2017 pas gebruiken als OSIRIS Document wordt ingevoer. Meer informatie volgt t.z.t.
 • Volgend collegejaar: dit is automatische het jaar dat volgt op het jaar waarin je in de cursus aan het werken bent.
 • Laatste collegejaar: als een cursus in een bepaald jaar voor het laatst wordt aangeboden, vul hier dan het betreffende studiejaar is. Hiermee voorkom je dat de cursus het volgende jaar wordt gekopieerd. Bij alternerende vakken vul je het juiste nieuwe collegejaar in bij Volgend collegejaar.
 • Opmerking en Opmerking (Engels): wat je hier als opmerking opneemt wordt getoond in OSIRIS Student in de Onderwijscatalogus.
 • Aantekening intern: deze tekst wordt niet openbaar getoond en is alleen zichtbaar in OSIRIS Basis.
 • Voertaal: er is 1 voertaal verplicht.

VRAGEN? ONDUIDELIJKHEDEN?

Neem bij vragen contact op met het Lokaal Functioneel Beheer of de key user.

Previous Article STATUS VAN DE CURSUS
Next Article RESULTAATSCHALEN