OSIRIS

TABBLAD "INSCHRIJFBEPERKING GROEPEN"

Updated on

VOORAF:

Het werken met insluitingen dan wel uitslutiingen vergt een zorgvuldige voorbereiding:

  • Op basis van welke criteria wil je bepaalde studenten wel of niet deel laten nemen aan de cursus?
  • Op welk moment bepaal je dat?
  • Studenten moeten in studentgroepen worden ingedeeld, wie houdt deze groepen bij en op welk moment?
  • ADVIES: wees terughoudend in het gebruik van deze functionaliteit en richt dit uitsluitend in in samenwerking met de lokaal functioneel beheerder OSIRIS.

Bijgewerkt op 10 april 2017

Tabblad INSCHRIJFBEPERKING GROEPEN

Dit is een nieuw tabblad waarmee je inschrijving op de cursus kunt regulieren.

Als je hiervan gebruik wil maken, neem dan contact op met OSIRIS beheerder of de key user zodat we samen de juiste formulering kunnen invoeren.

VRAGEN? ONDUIDELIJKHEDEN?

Neem bij vragen contact op met het Lokaal Functioneel Beheer of de key user.

Previous Article TABBLAD "INGANGSEISEN"
Next Article TABBLADEN DIE AUTOMATISCH WORDEN GEVULD