OSIRIS

Hoe kan ik de wijzigingshistorie van voorzieningen raadplegen?

Updated on

Doel: de aan een student toegewezen voorzieningen, kunnen in de loop der tijd wijzigingen ondergaan. Soms is het van belang te weten wanneer precies een bepaalde wijziging in de toegekende voorzieningen is aangebracht, en door wie. Sinds release 6.18.1 worden alle wijzigingen in de voorzieningen gelogd. In deze werkinstructie wordt beschreven waar je deze kunt raadplegen.

Voor wie: deze instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezig houden met tentamen organisatie en met ondersteuning van examencommissies..

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens > Historie > Inschrijvingen onderwijs

Op het tabblad "inschrijvingen onderwijs" staan alle cursusinschrijvingen, met bij elke inschijving een aantal regels met mutaties. Daar zijn ook de mutaties t.a.v. de toegevoegde of verwijderde voorzieningen zichtbaar.

Previous Article Hoe raadpleeg je de Studievoortgang van een student?
Next Article Hoe raadpleeg je een notitie in OSIRIS Basis?