OSIRIS

Aanpassen cohort n.a.v. inrichting specialisatieopleidingen

Updated on

Door de invoering (startend 1-9-2018) van de specialisatie opleidingen (ook qwel interne opleidingen), kunnen selecties die doorgaans gebruikt worden om studenten te selecteren om bijv. examenprogramma’s toe te kennen, niet meer blijken te werken. Ook is de cohort toekenning anders dan verwacht, doordat herinschrijvers op een nieuwe opleiding worden ingeschreven en daar als eerstejaars worden geregistreerd, terwijl ze in een voorgaabnd jaar al stionden ingeschreven op een andere opleiding van dezelfde CROHO. . De herinschrijvers krijgen dientengevolge net als de nieuwe inschrijvers cohort 2018 toegekend. Om toch het onderscheid te kunnen maken tussen studenten van verschillende cohorten moet van studenten die ook een eerder inschrijving hadden op de CROHO het cohort worden aangepast. Dit is slechts eenmalig vanaf het volgende jaar gaat dit vanzelf goed. In deze instructie wordt de selecte getoond waarmee de studenten waarvoor het cohort aangepast moet worden kunnen worden gevonden.

Stap 1: zoek de studenten die ingeschreven zijn in de nieuwe specialisatieopleiding

Met bovenstaande selectie vind je alle studenten die een inschrijving hebben in LET-B-RTC-FR in 2018, ook de studenten die eventueel al eerder in LET-B-RTC stonden ingeschreven).

Stap 2: selecteer de studenten die ook al een jaar eerder een actieve inschrijving hadden op de oude opleiding

Door nu het zoek resultaat te verfijnen naar studenten die in een eerder jaar stonden ingeschreven voor LET-B-RTC, vind je de studenten voor wie je het cohort van de nieuwe opleiding moet aanpassen, naar 2017 (of eerder).

Stap 3: ga naar de student, en pas het cohort voor de nieuwe specialisatieopleiding aan.

Door nu het cohort van de  studenten die zijn ingeschreven in de nieuwe opleiding aan te passen ontstaat er onderscheid in de studenten ingeschreven op de nieuwe opleiding, naar cohort.

Previous Article Hoe selecteer je eerstejaars studenten van verschillende specialisatieopleidingen en dezelfde CROHO?
Next Article Hoe maak ik een export met studenten en hun studiejaar t.b.v. CRM?