OSIRIS

Hoe kunnen docenten resultaten geven zonder dat ze aan de cursus zijn gekoppeld als docent?

Updated on

Om een docent in OSIRIS Docent resultaten voor een cursus in te laten voeren, moet de docent met de juiste rol aan de cursus zijn gekoppeld. Dat gebeurt door de docent met de juiste rol aan de cursus te koppelen in het tabblad 'Docenten' (zie werkinstructie).  Er is een andere mogelijkheid, waarbij alle medewerkers van een bepaald verzorgend onderdeel resultaten mogen invoeren, zonder dat er gekeken wordt naar de relatie docent - cursus - rol. In bepaalde omstandigheden kan het handig zijn om de cursus op deze manier in te richten.

In deze instructies wordt getoond hoe dit werkt. De instructie is bedoeld voor medewerkers die zich bezich houden met de inrichting van cursussen.

Ga naar: > Onderwij > Cursus > Aanbod en stel 'Resultaatinvoer door medewerkerverzorgende onderdelen' in

Stel het veld 'Resultaatinvoer voor medewerkers van verzorgende onderdelen?' in op Ja, en sla de wijziging op.

Voeg het verzorgende onderdeel toe aan de cursus

Ga naar het tabblad 'Verzorging' en geef het verzorgende onderdeel op voor de cursus. De docent zal 'lid' moeten zijn van dit verzorgende onderdeel 9zie volgende stap)

Voeg de docent toe aan het verzorgende onderdeel

Voeg het verzorgende onderdeel toe aan de docent in tabblad 'Personalia' (menu 3.7.12). Nu zal de docent resultaten kunnen invoeren voor studenten die staan ingeschreven op de cursus, mits hij het juiste profiel heeft in OSIRIS Docent (VSS_DOCENT). Mocht deze constructie voor meerdere cursussen moeten gelden dan hoeft dus alleen het veld  'Resultaatinvoer voor medewerkers van verzorgende onderdelen?' op "ja" gezet te worden en het verzorgende onderdeel te worden aangepast.  

Let op: anders dan in de constructie waarbij de docent expliciet is gekoppeld in een rol aan de cursus (zie werkinstructie), is die rol hier niet van betekenis. M.a.w. elke docent die lid is van het verzorgende onderdeel genoemd op het tabblad 'Personalia' kan resultaten invoeren. Er wordt niet gekeken naar de rol van de docent. Het is afhankelijk van yhet profiel van de docent óf hij ook toegang heeft tot de functionaliteit in OSIRIS Docent. Ook is het afhankelijk van het profiel of de docent zelf studenten kan toevoegen aan de cursus. Doorgaans zal dat bij de radboud Universiteit niet zo zijn. Er is een apart profiel (VSS_DOCENT_KANDIDAAT_TOEVOEGEN) waarmee een docent ook rechten krijgt om studenten toe te voegen aan een toets, om ze vervolgens resultaten te geven.

Previous Article Hoe leg je van een standaard cursus vast dat er ook punten in het buitenland mogen worden behaald?
Next Article Hoe kan ik een thema aan mijn cursus toevoegen?