OSIRIS

Hoe leg ik toetsresultaten vast? (SOW)

Updated on

Docenten kunnen in OSIRIS resultaten van studenten invoeren. Deze resultaten staan dan direct in OSIRIS. In deze werkinstructie wordt getoond hoe een docent resultaten voor een toets kan invoeren in OSIRIS.

Om resultaten in te voeren ga je als volgt te werk:

  1. Klik op de één van de getallen op de eerste regel. Het rode getal betreft de resultaten waarvoor de termijn voor het invoeren reeds is verstreken, de oranje gaan bijna verstrijken en het groene getal toont het aantal studenten waarvoor een resultaat ingevoegd moet worden en waarvan de termijn voor het invoeren nog niet is verstreken.

Om de gewenste cursus en gelegenheid te selecteren ga je als volgt te werk.

  1. Klik op de code / titel van de cursus. Je gaat nu naar de pagina waar je de resultaten van de studenten die zich hebben aangemeld voor het tentamen kunnen worden ingevoerd.

 

Om de resultaten in te voeren ga je als volgt te werk.

  1. Geef het resultaat in. dat kan met het numerieke toetsenbord, het alfanumerieke toetsenbord, of met behulp van de lijst met resultaten die achter het "vergrootglas" zit. Met behulp van de enter toets spring je naar de volgende student. De datum wordt automatisch ingevoerd, tenzij de toetsdatum nog niet bekend was. In dat geval wordt de toetsdatum die op de eerste rij is ingevuld overgenomen naar de volgende student op het moment dat je die selecteert, zo hoef je de datum maar één keer in te geven. Je kunt van de datum afwijken zolang die maar binnen de periode van het blok valt, en zolang die maar kleiner of gelijk aan de dag van invoer is (het is dus niet mogelijk om een resultaat op een datum in de toekomst te geven).
  2. Wanneer een student niet heeft deelgenomen, vul dan niets in bij die student.
  3. Klik na het invoeren van de resultaten op opslaan,  als je de resultaten nog niet wilt ondertekenen  
  4. of klik direct op ondertekenen

Om te ondertekenen ga je als volgt te werk.

  1. Er zijn twee opties om te ondertekenen: handmatig
  2. of elektronisch. In de volgende stap wordt handmatig ondertekenen getoond, daarna het elektronisch ondertekenen.

Om handmatig te ondertekenen ga je als volgt te werk.

  1. nadat je op de knop "Handmatig ondertekenen" hebt geklikt, wordt er een pdf bestand gemaakt, dat onder in het scherm wordt getoond.  Download de PDF file en mail deze file vanuit je RU-mail account naar het tentamenteam, e-mail [email protected]  Voor het tentamenteam van FSW is nu zichtbaar in Osiris-basis dat de docent resultaten heeft ingevoerd.  De resultaten zijn nog niet zichtbaar voor de studenten.  Het tentamenteam  moet de resultaten nog vaststellen, daarna zijn ze pas zichtbaar voor de student in OSIRIS.  Het invoeren van de resultaten is nu klaar.

Met elektronisch ondertekenen door de docent zijn de resultaten direct zichtbaar voor de studenten, zonder tussenkomst van het tentamenteam van het OSP  Electronisch ondertekenen is nu mogelijk, mits de 2 factor authenticatie is geactiveerd.  De 2 factor authenticatie nog niet geactiveerd? Neem contact op met TIP, e-mail [email protected]

Previous Article Opstarten Zaak t.b.v. thesebeoordeling
Next Article Hoe kan ik een ingevoerd resultaat wijzigen? (SOW)