OSIRIS

Veld geboorteplaats heeft ongeldige waarde

Updated on

Doelgroep: Studielink adapterbeheer

In het nieuwe Studielink wordt ten onrechte het veld geboorteplaats leeg gemaakt indien een student naar het buitenland verhuisd. Indien bij deze student, na de verhuizing, de personalia aan Studielink geleverd moet worden, dan zal dit bericht in de adapter foutlopen met de melding "Veld geboorteplaats heeft ongeldige waarde".
Hoewel de kans erg klein is, zou dit kunnen voorkomen indien er een msg34 aangeleverd moet worden.

Te nemen controles

Controleer of menu 2.1.01 student -personalia het veld geboorteplaats met een - teken is gevuld. In menu 2.1.81 Student - Historie personalia zal bij de mutatie van "studielink-msg04" de eerder aangeleverd geboorteplaats worden opgezocht.

Te nemen acties

Meld via Topdesk aan FB Osiris bij welke student dit betreft. In overleg met Studielink zal bekeken worden of er via DUO alsnog de geboorteplaats kan worden aangeleverd of dat deze student, tijdelijk, decentraal geverifieerd moet worden. Daarna moet er uiteraard weer een centrale verificatie gaan komen. Immers de verhuizing is vanuit DUO doorgegeven.

Previous Article msg34 blijft status open houden
Next Article MSG07 Fout bij bepalen buitenlandse vooropleiding: 00801