OSIRIS

MSG07 Er zijn geen ongebruikte vooropleidingen met IBG-code <nummer> beschikbaar voor deze student.

Updated on

Doelgroep: Studielink adapter beheer

Sinds het openstellen van HNS gaan er relatief veel msg07 berichten fout met de melding "Er zijn geen ongebruikte vooropleidingen met IBG-code 00591 beschikbaar voor deze student." Hetzelfde geldt voor de IBG code 00741 en 00745.

De oorzaak is dat vestigingsnaam en vestigingsplaats van de school tenrechte niet is aangeleverd door DUO. Daardoor kan Osirs voor deze opleiding geen match maken met de bestaande vooropleiding bij de student. Daarom maakt Osiris bij deze student een nieuwe vooropleiding aan. Het aantal kan het aantal gedefineerde vooropleidingen in de referentie tabel overscheiden. Als dat gebeurt, treedt deze fout op.

De fout komt releatief vaak voor omdat vanuit HNS ook nog onnodig vaak msg07 berichten worden verstuurd.

Te nemen controles

Controleer of de student nog een actieve relatie met de RU heeft. M.a.w. studeert de student bij de RU of heeft deze een VtI bij ons openstaan.

Tel hoeveel vooropleidingen bij deze student in het bericht staan of kijk in het Studielink Instellingen Dashboard hoeveel vooropleidingen daar staan.
In Osiris zijn voor de vooropleiding 00591, 6 versies ingericht, voor 00741, 12 en en voor 00745 zijn dat er 5.

Te nemen acties

Indien de student geen actieve inschrijving of vooraanmelding heeft, negeer het bericht msg07.

Indien in de msg07 of in het instellingendashboard meer dan 6 vooropleiding met ibgcode 591 staan (resp 741 > 12 en 745 > 5) meldt dit dan via Topdek bij Functioneel Beheer osiris. Er moet dan een extra vooropleiding worden aangemaakt (en evtentueel extra relaties met andere tabellen worden gelegd).

Indien er minder vooropleidingen dan de genoemde aantallen in het bericht staan, ga dan naar menu 2.1.11 Student - vooraanmeldingen. Er zijn een aantal niet geverifieerde vooropleidingen met deze codes ten onrechte toegevoegd.

De meest recent toegevoegd vooropleidingen, die ongeverifieerd zijn en waarvan bij school staat "onbekend, zie diploma" kunnen worden verwijderd. Daarna kan de msg07 alsnog worden aangeboden. Die zal wel verwerkt worden en zet er dan de meest recente informatie neer.

Previous Article MSG07 Fout bij bepalen buitenlandse vooropleiding: 00801
Next Article MSG30 Schending van UNIQUE-beperking