OSIRISOSIRISOSIRIS Document AlgemeenKun je afwijken van de bewaartermijn?

Kun je afwijken van de bewaartermijn?

Het is mogelijk om voor individuele documenten af te wijken van de bewaartermijn. Ga daarvoor als volgt te werk.

Ga naar: > Student > Student > Studentgegevens

  1. Selecteer het tabblad "Documenten"
  2. Selecteer het document waarvan je de standaard bewaartermijn die is gebaseerd op het documenttype  wil wijzigen.

Vul nu een afwijkende bewaartermijn in, samen met de reden waarom er afgeweken wordt van de standaard bewaartermijn. De standaard bewaartermijnen zijn hier te vinden