Exporteren naar excel

Wanneer studentgegevens worden geëxporteerd, komen ze beschikbaar buiten OSIRIS, in Excel, of een ander formaat. Daarmee vervalt de beveiliging van de gegevens die binnen OSIRIS is geborgd.

Elke gebruiker die gegevens exporteert moet zich bewust zijn van het feit dat hen hiermee een risico loopt de persoonsgegevens te verspreiden op een manier die niet is geborgd vanuit de privacy uitgangspunten van de Radboud Universiteit.

Deze privacy uitgangspunten kunnen ná de export van de gegevens niet meer worden afgedwongen door het systeem. De gebruiker die de gegevens exporteert is dus expliciet verantwoordelijk voor het ordentelijk beheer van de gegevens buiten het systeem.  

  1. Selecteer het gewenste overzicht, bijv. alle genomineerde studie aanvragen van jouw faculteit
  2. Controleer of de gewenste zoekperiode is ingevuld en klik op zoeken
  3. Klik op 'Exporteren studentgegevens'.
  4. Ga naar 'Een bestaand overzicht uitvoeren'
  5. Maak een keuze tussen het facultair ingestelde studie of stage overzicht
  6. Klik op volgende
  1. In het scherm daarna klik je op dezelfde plek op 'Uitvoeren'. Het Excel-bestand kun je nu opslaan en openen
  2. Bij het openen krijg je een waarschuwing, deze mag je negeren door op 'Yes' te klikken