OSIRISOSIRISAanmeld werkinstructies Study Compatibility Check (SCC) bij buitenlandse vooropleiding4. Terugvinden van uitgenodigde studenten en verwerking na gesprek

4. Terugvinden van uitgenodigde studenten en verwerking na gesprek

Terugvinden van uitgenodigde studenten en verwerking na gesprek

Er is een standaardfilter voor het terugvinden van uitgenodigde studenten met de volgende parameters: (screenshot toevoegen)

SCC: Resultaat gesprek

  • Proces: INK-AO-BACHELOR-EU;INK-AO-BACHELOR-NEU
  • Status: B
  • Rubriek: OPL-SCC
  • Status bij rubriek: UITGENODIGD

Het veranderen van de status ‘uitgenodigd’ in ‘uitnodigen’ in bovenstaande selectie om uit te nodigen studenten te vinden is onjuist, aangezien daarbij niet wordt meegenomen of de student al door het Admissions Office is geïnformeerd.

Het veranderen van de status ‘uitgenodigd’ in ‘afgerond’ in bovenstaande selectie om studenten te vinden waarbij het gesprek heeft plaatsgevonden werkt wel.