OSIRISOSIRISAanmeld werkinstructies Beursaanvraag RSP, HS, OTS, StudyFundHoe verwerk ik de selectie van een beurs (HS, RSP, OTS, SF) in Osiris?

Hoe verwerk ik de selectie van een beurs (HS, RSP, OTS, SF) in Osiris?

HS: Holland Scholarship
RSP: Radboud Scholarship Programme
OTS: Orange Tulip Scholarship
SF: Radboudumc StudyFund

Voor instructies m.b.t. hoe te filteren op studenten met een beursaanvraag, zie de handleiding 'Hoe filter ik studenten met een aangevraagde beurs (HS, RSP, OTS, SF) ongeacht toelating tot MA?'

1. In het dossier van de student scrol je iets naar beneden in de algehele checklist om naar de juiste checklist-rubriek te gaan, namelijk: 'Checklist: Beursselectie door opleiding'. De status van deze rubriek staat nog op 'Selectie niet bekend'.

LET OP dat je op de juiste aanmeldregel staat (INK-AO-MASTER-NEU-SEP), met de juiste aanvangsdatum.

2. Bij studenten die RSP, HS, OTS of StudyFund hebben aangevraagd staat daaronder, in het drop down menu, bij de aangevraagde beurs of beurzen ‘Aangevraagd’. Om de selectie in Osiris te verwerken, kun je dan:

  • ‘Aangevraagd’ veranderen in ‘Genomineerd’, ‘Niet genomineerd’, of ‘Reserve’.

Let op: bij RSP is het mogelijk om een student te nomineren voor een full scholarship (selecteer dan 'genomineerd full') of voor een partial scholarship (selecteer dan 'genomineerd partial'). Bij SF is het mogelijk om een student te nomineren voor een hele StudyFund of een halve StudyFund. Gelieve de juiste optie hiervoor te kiezen in het drop down menu.

3. ‘Rangnummer’ invullen. Bij een geselecteerde student kun je het rangnummer 1 tot en met X (het aantal te vergeven beurzen) invullen. Ook bij een reserve kandidaat kun je het rangnummer 1 tot en met X (het aantal reserve kandidaten) invullen.

4. ‘Selectie niet bekend’ veranderen in ‘Selectie bekend’.

Studenten die HS, RSP of StudyFund aangevraagd hebben, doen dat via hun aanmelding in Osiris. Studenten die OTS aangevraagd hebben, doen dat via hun Nuffic NESO kantoor en zetten wij, ongeveer een week na de aanmelddeadline, handmatig op ‘Aangevraagd’.