1. Studenten zoeken die de uitnodiging hebben gekregen

Ga naar de juiste menu

Ga naar de juiste menu

In OSIRIS Ga naar menu Student-->Aanmelden opleiding--> Aanmeldingen

Gebruik de juiste selectiecriteria

Gebruik de juiste selectiecriteria

1. Klik op keuzelijst op het veld "Proces"

2. Kies voor INK-BMW-DEC-SEL

3. Klik op OK

4. Klik op Zoeken

Het resultaatlijst

Je kunt de lijst exporteren naar excel (1) of een mail sturen naar de studenten (2)