4. Beoordeling van dossiers

Het oordeel van de beoordelaar registreren

Ga naar menu Student-->Aanmelden opleiding--> Aanmeldingen

1. Gebruik standaardfilter CDT_VERIFICATIE voor een nieuwe werkvoorraad.

2. Klik op Zoeken

3. Klik op Ga naar student

Registreren beeordeling CDT

1. In het nieuwe scherm, klik op OSIRIS Aanmelding

2. Vul de beoordeling in bij het veld "Antwoord" (cheklist Beeordeling door CDT)

3. Zet de cheklist Beoordeling door CDT op afgehandeld

4. Zet de Instellingstatus van Rubriek Beoordeling door Commissie Decentrale Toelating op Afgehandeld

5. Zet de Instellingstatus van Rubriek Bepaling rangvolgorde toelating op In behandeling

6. Klik op Opslaan