4. Student komt niet: tweede keer uitnodigen

Tweede keer uitnodigen

U krijgt van de gesprekvoerder te horen dat de student na de eerste keer uitnodigen niet is gekomen. De student moet opnieuw worden uitgenodigd.

Gebruik hiervoor de standaardselectie SKC_UITNODIGING_TWEEDE.

U kunt de stappen om de mededeling te versturen (stap "Verstuur uitnodiging voor een gesprek" bij Hoofdstuk 2) herhalen. U kiest daar nu voor mededeling SKC_UITNODIGIN2. Zet daarna de antwoordcode op Voor de tweede keer uitgenodigd. Klik op Opslaan.