OSIRISOSIRISAlgemene werkinstructies MedewerkersgroepenHoe wordt een bestand van een medewerkergroep ingelezen?

Hoe wordt een bestand van een medewerkergroep ingelezen?

Doel: Wanneer er een bestand met persoonsnummer van een medewerkergroep beschikbaar is, kunnen deze eenvoudig worde n ingelezen om zo o.b.v. een extern bestand een medewerkersgroep te vullen.

Voor wie: Deze instructie is bedoeld voor key users.

Ga naar: Beheer > Autorisatie > Medewerkergroepen

Ga naar menu "Medewerkergroepen". Selecteer de groep waaraan medewerkers toegevoegd moeten worden.  

Actie: Lees bestand

Selecteer in het actie menu: "Lees bestand"

Selecteren  bestand

Blader naar het bestand. Selecteer het bestand. Klik op "Openen" in het dialoogvenster. Het bestand dat gemaakt kan worden met de optie "maak bestand" bevat het juiste formaat om direct zonder verdere bewerking in te kunnen lezen. Zie ook deze instructie.

Verwerkingsverslag bij succes.

Wanneer de actie succesvol verlopen is, wordt daarvan een verwerkingsverslag getoond.

Verwerkingsverslag bij fouten

Wanneer de inleesactie fouten genereert, worden die ook in een foutverslag getoond. Per regel wordt de onstane fout getoond. Het bestand kan eventueel voor nadere analyse worden geexporteerd naar Excel m.b.v. de Excel knop. Klik op "OK" om het scherm met de foutmeldingen af te sluiten.