Pasfoto verwijderen

Door de actie "verwijder pasfoto" is een onjuiste pasfoto te verwijderen.
Er hoeft dus geen dummy foto meer te worden geupload.

Ook het inschrijfstoplicht wordt hierna herberekend zodat dit stoplichtcriterium weer op "geel" komt te staan

Uitvoeren verwijderen stoplicht

Nadat het personalia menu is geopend kan de pasfoto worden verwijderd