OSIRISOSIRISVolg werkinstructies Aanmeldingen onderwijsHoe kan ik zien tot welke doelgroep een student behoort?

Hoe kan ik zien tot welke doelgroep een student behoort?

Doel:  De rechten van studenten in  OSIRIS Student worden bepaald door een combinatie van doelgroep en een daaraan gekoppeld autorisatie profiel. Wanneer het onduidelijk is waarom een student wel of geen rechten heeft in OSIRIS Stuident is het dus van belang dat wordt gecontroleerd in welke doelgroep de student zit.

Voor wie: Deze instructie is van belang voor iedereen die een baliefunctie uitoefent met studenten contact.

Ga naar:  > Student > Student >  Studentgegevens

Selecteer het tabblad 'Autoriatie OSIRIS Student' om te zien in welke doelgroep de student zit en aan welk profiel de student is gekoppeld. Onderstaand een uitleg van het scherm o.b.v. de punten in het scherm hierboven.

  1. Je ziet hier aan welke doelgroep de student gekoppeld is. Er zijn meerdere doelgroepen. Welke doelgroepen er zijn kun je zien in menu 3.7.40. Niet alle gebruikers van OSIRIS kunnen dit menu zien. De doelgroep wordt bepaald o.b.v. selectiefilters die zijn  ingesteld door Functioneel Beheer OSIRIS.
  2. De student wordt automatisch gekoppeld aan een profiel op basis van de doelgroep. Dat koppelen gebeurt één maal per etmaal. Het is dus mogelijk dat een student nadat hij actiefcode 3 of 4 heeft gekregen, nog even moet wachten tot hij toegang heeft, omdat de doelgroep nog niet is toegewezen en daarmee dus ook niet het profiel.
  3. Hier zie je wanneer de student automatisch is gekoppeld aan het profiel.
  4. In bepaalde gevallen kan het handig zijn om de student handmatig te koppelen. Dat kan met een handmatige actie. Wanneer dat is gebeurd zie je dat hier.
  5. Hier zie je  wanneer het profiel handmatig werd toegekend.

Indien en student door de inrichting van de selectiefilters bij doelgroepen tot meerdere doelgroepen zou behoren, dan krijgt hij de rechten van de profielen van beide doelgroepen. Er ontstaat dus geen conflict maar de student krijgt yuitgebreide rechten.