OSIRISOSIRISVolg werkinstructies Examenprogrammas Hoe wordt een examenprogramma bij een student geregistreerd? (groepsgewijs en individueel)

Hoe wordt een examenprogramma bij een student geregistreerd? (groepsgewijs en individueel)

Doel: In het examenprogramma zijn alle cursussen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor een diploma (propedeuse, bachelor of master). Vanaf het moment dat een student een actieve inschrijving heeft bij de instelling dient een student gekoppeld te worden aan een examenprogramma.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die examenprogramma's koppelen aan studenten. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Student > Examens en diploma's> registreer examenprogramma's (groepsgewijs)

 1. Selecteer een groep studenten
 2. Selecteer een of meerdere regels van de groep studenten
 3. Kies voor de knop: [Actie: Registreer examenprogramma's]
 4. Selecteer in de pop-up het examenprogramma en de aanvangsdatum naar keuze
 5. klik op de knop [Registreer]
 6. Er komt een mutatieverslag in beeld.

Ga naar: Student > Studentgegevens > Zoek de student > Tabblad examens (individueel)

 1. Kies in de linker kolom bij een student Examens
 2. Registreer een nieuwe examenregel
 3. registreer een aanvangsdatum
 4. en een examenprogramma van het bijbehorende examentype
 5. kies voor [opslaan]