OSIRISOSIRISVolg werkinstructies Aanmeldingen onderwijsHoe worden studenten van een wachtlijst ingeschreven?

Hoe worden studenten van een wachtlijst ingeschreven?

Doel: Het is mogelijk om een 1. maximaal aantal studenten of 2. alleen "eigen studenten" toe te laten bij het inschrijven op een cursus of toets. 3. Indien er sprake is van voorinschrijving wordt ook gebruik gemaakt van de wachtlijst: inschrijvingen die in de voorinschrijfperiode plaatsvinden worden afgevangen door de wachtlijst.

ad 1. De studenten die na het maximaal aantal inschrijven alsnog proberen in te schrijven, krijgen het bericht dat ze op de wachtlijst zijn geplaatst.

ad 2. "Eigen" studenten zijn studenten die middels hun examenprogramma zijn gekoppeld aan de betreffende cursus.

Hieronder wordt beschreven hoe je in alle 3 genoemde situaties een student handmatig van de wachlijst kunt inschrijven. In dit voorbeeld gebruiken we een wachtlijst voor een minor. Het is ook mogelijk om een wachtlijst te hebben voor een cursus.

NB Afgezien van de hieronder beschreven manier is het ook mogelijk om studenten automatisch van de wachtlijst naar beschikbaar gekomen plekken in een cursus/toets te plaatsen door op de achtergrond een proces te laten draaien dat daarvoor zorgt. Neem hiervoor contact op met Functioneel Beheer.

hoe is de samenhang tussen wachtlijst en voorinschrijving? Ik heb gezien dat indien wachtlijst = ja en voorinschrijving = ja studenten op de wachtlijst komen als ze worden ingeschreven binnen de voorinschrijvingsperiode. Klopt dat? En spelen er nog meer variabelen/context mee?

Voor wie: Medewerkers die zich bezig houden met het organiseren van het onderwijs en het inschrijven van studenten op onderwijs

Ga naar: >Student > Inschrijven onderwijs > (Minor) Wachtlijst

  1. Kies via het zoekscherm de minor
  2. Vul het Collegejaar in
  3. Vul eventueel het Aanvangsblok in
  4. Klik op [Zoeken] of enter op je toetsenbord
  5. Daarna verschijnt rechts in beeld de gekozen minor, Klik op de zwarte > en je krijgt een overzicht van de studenten die op de wachtlijst staan.

Inschrijven vanaf wachtlijst

Inschrijven vanaf wachtlijst
  1. Kies "Minor - Wachtlijst"
  2. Selecteer de student of meerdere studenten (met gebruik van <Ctrl A>) die je wilt inschrijven vanaf de wachtlijst. Let wel: het werkelijk aantal deelnemers moet kleiner zijn dan het Maximaal aantal deelnemers.
  3. Klik dan op [Actie: Inschrijven (minor) vanaf wachtlijst]

Controles

Controles
  1. Indien het werkelijk aantal deelnemers gelijk is aan het aantal maximaal deelnemers dan krijg je de bovengenoemde melding. Mocht je het maximaal aantal willen overschrijden zet dan het vinkje bij maximaal aantal deelnemers uit.
  2. Klik op [Inschrijven]. Er verschijnt een mutatieverslag, bevestig dit met OK. De student is ingeschreven voor de minor en verdwijnt van de wachtlijst.