OSIRISOSIRISVolg werkinstructies ResultatenHoe kunnen toetsresultaten groepsgewijs worden de-vastgesteld?

Hoe kunnen toetsresultaten groepsgewijs worden de-vastgesteld?

Doel: In deze werkinstructie wordt beschreven op welke manier je groepsgewijs reeds vastgestelde resultaten kunt de-vaststellen.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers met het profiel V_REULTATEN

Ga naar: > Student > Resultaten > Toetsresultaten

Om groepsgewijs reeds vastgestelde toetsresultaten de-vast-te-stellen ga je als volgt te werk.

  1. Selecteer de resultaten van de studenten die de-vastgesteld moeten worden.
  2. Klik op het actiemenu en selecteer de actie "De-vaststellen"
  3. Klik op "Ja"

De-vastgestelde resultaten

De in de vorige stap de-vastgestelde resultaten zijn nu weer concept. In het scherm is dat als volgt zichtbaar.

  1. De status is "Concept"
  2. Voor elk resultaat is een "klok" symbool verschenen. Dit symool geeft aan dat het resultaat is gewijzigd. Door op de klok te klikken is de wijzigingshistorie van het resultaat te zien.