OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?

Hoe wordt een correctie op het berekende BSA gemaakt?

Doel: De volgende stap binnen het proces van uitbrengen van studieadviezen is het uitbrengen van de adviezen. Maar eerst kunnen er mogelijk correcties op adviezen uitgegeven worden. In de praktijk zal een correctie mogelijk inhouden dat een berekend Negatief advies omgezet wordt naar een Aangehouden advies. Zoals je wellicht gemerkt hebt moet je bij een correctie op een advies een toelichting geven. In de praktijk zal dit iets zijn als: "Besluit examencommissie dd. dd/mm/jj".

Voor wie: Voor gebruikers die adviezen inrichten, controleren en uitbrengen.

Ga naar Student > Studieadvies > BSA

1. Zoek het Advies dat gecorrigeerd moet worden

2. Ga naar Uitgebrachte adviezen

3 Zoek de student op, waarvan het advies gecorrigeerd moet worden

4. Ga naar Correctie advies, voer de correctie in