OSIRIS

Tips & tricks waarvoor je bij 1/3e van je IO collega's terecht kunt

Updated on

Op deze pagina vind je een overzicht van alle onderwerpen die zijn besprokken tijdens de 'International Office Sessies' over veelgebruikte systemen. De linkjes verwijzen naar interne mappen die alleen toegankelijk zijn voor mensen die bij het International Office werken.

Via http://ontwikkeling.ru.nl/ kun je als medewerker van de RU gratis trainingen volgen. Kies de cursus 'RU assistent' voor modules die uitgebreid ingaan op het gebruik van Excel, Outlook, Word en Powerpoint 2016.

Outlook

 1. Emails opstellen
  • Handtekeningen instellen voor verschillende situaties
  • Automatisch aanvullen van veelgebruikte teksten
  • AVG/GDPR
  • Niet met terugwerkende kracht opruimen
  • Alleen van toepassing op mails waar bijlagen/lijsten bij zitten met véél persoonsgegevens
  • Directe link naar bijlage in CNAS mappen
 2. Contactpersonen
  • Groepen creëren
  • BCC
 3. Emails lezen/lay-out/navigatie
  • instellen van 'mark as read'
  • Mappenstructuur en zoekmappen creëren
  • Conversation view
   • Outlook can group conversations by thread only when the emails in a folder are sorted by date. If the messages are arranged another way, Show as Conversations is grayed out and unavailable to check.
  • Hoe zoek je het snelst &  betrouwbaarst in outlook (via mail.ru.nl)
  • makkelijke sneltoetsen
  • Labels
 4. Kalenders
  • Kalenders toevoegen
  • Kalenders synchen met Google
  • Taken

 Zie de interne map: \\ru.nl\wrkgrp\IOAlgemeen\1. Algemeen IO\Handleidingen, procedures en werkwijzen\Outlook

Je kunt dit 'pad' kopieren en plakken in windows verkenner, zoals hieronder getoond

De linkjes verwijzen naar interne mappen die alleen toegankelijk zijn voor mensen die bij het International Office werken.

\\ru.nl\wrkgrp\IOAlgemeen\1. Algemeen IO\Handleidingen, procedures en werkwijzen\Outlook

Excel

 1. Uiterlijk van de tabel
  1. Basis indeling Excel (format as table)
  2. Rijen vastzetten
  3. Breedte en hoogte automatisch laten instellen
  4. Meerdere rijen invoegen/verwijderen
  5. Voorwaardelijke opmaak       (conditional formatting)
  6. Tabel in Excel of Word?
  7. Printen van Excelsheets
 2. Gebruik van de data
  1. Filteren & sorteren
  2. Flash fill
  3. Zoeken en vervangen
  4. Simpele formules
  5. Dropdownlijstjes
  6. Vlookup
 3. Data visualisatie
  1. Pivottable creëren
  2. Makkelijke snelle grafiekjes

Osiris Basis

 1. Overzicht van onderdelen van      Osiris
  • Student
  • Aanmeldingen
 2. Context-menu      (rechtermuisknop)
 3. Sneltoetsen (algemene help / mouse-over)
 4. Snelzoeken in Osiris
  • Geen wildcards       (%)
 5. Instellen standaardscherm      openen bij zoeken op student
 6. Schermweergave aanpassen aan      jouw voorkeur
 7. Uitgebreid zoeken / filters /      selectie
  • Studentnummers       kopieren en plakken (komt nog)
 8. Exporteren
 9. Standaardselecties + export      (exportsjabloon / overzicht)
 10. Mailen naar studenten
  • Bv over       studievoortgang
  • Afmelding IND

Zie \\ru.nl\wrkgrp\IOAlgemeen\1. Algemeen IO\Handleidingen, procedures en werkwijzen\Osiris

Next Article Hoe richt ik een tabel in?